Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Nước Trời Đã Đến

Ngày 02 – Nước Trời Đã Đến

by SU Việt Nam
30 đọc

Nước Trời đã ở bên trong chúng ta thông qua Lời của Đức Chúa Jêsus, và chức vụ của Ngài, nhưng thật đáng tiếc, nhiều người đã không nhận biết điều này.

Lu-ca 17:20-37 

20 Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến, Ngài đáp: “Vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được; 21 người ta sẽ không nói: Kìa nó ở đây hay ở đó! Vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” 22 Ngài lại phán với các môn đồ: “Sẽ có thời kỳ các con ước ao được thấy một ngày của Con Người mà không thấy được. 23 Người ta sẽ nói với các con: ‘Ngài ở đây’ hay ‘Ngài ở đó’ thì đừng đi và đừng chạy theo họ. 24 Vì như chớp sáng lòe từ phương trời nầy đến phương trời kia, thì Con Người trong ngày của Ngài cũng như vậy. 25 Nhưng trước hết, Ngài phải chịu nhiều điều đau đớn và bị thế hệ nầy chối bỏ. 26 Trong thời Nô-ê thể nào thì trong ngày Con Người cũng thể ấy: 27 Người ta ăn uống, cưới gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả. 28 Thời Lót cũng vậy, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng. 29 Nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sô-đôm thì trời mưa lửa và diêm sinh, hủy diệt tất cả. 30 Ngày Con Người hiện ra cũng như vậy. 31 Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà mà có của cải trong nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng trở về nhà. 32 Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33 Ai tìm cách cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình thì sẽ được lại. 34 Ta phán với các con, trong đêm đó, hai người nằm chung giường: một sẽ được đem đi, một bị bỏ lại. 35 Hai người nữ đang xay cối: một sẽ được đem đi, một bị bỏ lại.” 37 Các môn đồ thưa với Ngài: “Thưa Chúa, điều ấy sẽ xảy ra tại đâu?” Ngài đáp: “Xác chết ở đâu, kên kên sẽ bâu lại đó.”

Suy ngẫm và hiểu

Những người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus khi nào nước Trời sẽ đến, nhưng Ngài đáp rằng nước Trời đã đến rồi cùng với chức vụ của Ngài. Trong lúc đó, nhiều người không biết nước Trời, mà chỉ khi kế hoạch của Đức Chúa Trời được làm trọn (khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh), thì chân lý mới được tỏ ra để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy (c.20-25). Đức Chúa Jêsus phán một cách kiên định rằng sự cuối cùng sẽ đến một cách thình lình và nó sẽ xảy đến cho nhân loại chính xác từng ly từng tí. Cho nên, Đức Chúa Jêsus đã phán bảo các môn đồ Ngài nhận biết về nước Trời, điều đã đến rồi và chuẩn bị cho ngàyĐoán Xét, đúng như Nô-ê, người đã đóng tàu, và Lót, người đã rời Sô-đôm, đã làm (c.26-37).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.25 Trước khi trở thành Đấng phán xét, Đức Chúa Jêsus sẽ bịđoán xét thay cho toàn nhân loại. Ngài đã bị người ta ruồng bỏ và bị giết, nhưng sự chết của Ngài không phải là vô ích: nó đã chiến thắng. Điều này là vì sự chết của Ngài đã hoàn thành nước Trờimột cách trọn vẹn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.34-37 Vào ngày Phán Xét, những người sẽ được đem đi và những người sẽ bị bỏ lại sẽ được phân biệt ra, ngay cả khi họ đang ở cùng một chỗ và làm cùng một công việc. Vì thế, việc suy nghĩ về việc làm đẹp lòng Chúa quan trọng hơn là việc chúng ta ở đâu hay làm gì.

Tham khảo   

17:20 Người Pha-ri-si dường như muốn biết những dấu hiệu nào của vũ trụ sẽ báo trước về sự đến của nước Trời để họ có thể chắc chắn không bỏ lỡ điều đó. Đức Chúa Jêsus đáp rằng nước Trời sẽ không đến theo cách có thể nhìn thấy được. Trong ánh sáng của c.21-37, có khả năng Ngài muốn nói rằng nước Trời sẽ đến một cách lặng lẽ, điều chỉ thấy rõ trong sự thay đổi đời sống của mọi người.

17:32 Vợ Lót ngoảnh lại, nhìn Sô-đôm một cách nuối tiếc (xem Sáng Thế Ký 19:17, 26). Cái chết của bà là một gương về sự đoán xét mau chóng trên những người không hết lòng vâng theo mạng lệnh của Chúa. 17: 34-35 đem đi … bỏ lại. Một người được đưa lên để ở với Đấng Christ, trong khi người khác bị bỏ lại (so sánh với Ma-thi-ơ 24:31).

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con sống một cách trung tín vì là những người của nước Trời và chuẩn bị cho sự đến của nước Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 11-13

Bình Luận:

You may also like