Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Lời Cầu Nguyện Của Chúa

Ngày 08 – Lời Cầu Nguyện Của Chúa

by SU Việt Nam
30 đọc

Lời cầu nguyện của Chúa dạy chúng ta rằng sự cầu nguyện không chỉ đơn giản là về việc cầu xin những điều chúng ta cần, nhưng cũng là một phương tiện để có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Vì vậy, ân điển lớn nhất, điều chúng ta có thể nhận được qua sự cầu nguyện là có được sự gặp gỡ một cách sâu sắc với Đức Chúa Trời.

Lu-ca 11:1-13

1 Đức Chúa Jêsus đang cầu nguyện ở một nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, như Giăng đã dạy các môn đồ mình vậy.” 2 Ngài phán với họ: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha! Nguyện Danh Cha được tôn thánh. Vương quốc Cha được đến. 3 Xin cho chúng con thức ăn ngày nào đủ cho ngày nấy. 4 Xin tha tội cho chúng con, vì chúng con cũng tha kẻ mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào sự cám dỗ!’ ”

5 Rồi Ngài phán với họ: “Ai trong các con có một người bạn nửa đêm đến nói rằng: ‘Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, 6 vì bạn tôi đi đường mới đến mà tôi không có gì để đãi anh ấy.’ 7 Nếu người kia từ trong nhà trả lời: ‘Đừng quấy rầy tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy lấy bánh cho anh được!’ 8 Ta bảo các con, dù người ấy không vì tình bạn mà dậy lấy bánh cho, nhưng vì người bạn cứ nài nỉ mãi nên người ấy sẽ trỗi dậy và cho người bạn đủ sự cần dùng. 9 Vậy, Ta bảo các con: Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. 10 Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. 11 Trong các con có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? 12 Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? 13 Vậy, nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!” 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta trước tiên ngợi khen danh của Đức Chúa Trời và tìm kiếm vương quốc của Ngài, và sau đó cầu nguyện cho đồ ăn hàng ngày, sự tha thứ và sự bảo vệ của chúng ta. Có thể nói rằng lời cầu nguyện mà Đức Chúa Jêsus đã dạy chúng ta là lời cầu nguyện mang tính mẫu mực nhất (c.1-4). Ẩn dụ về người bạn đến lúc nửa đêm xin bánh mì dẫn đến kết luận rằng Đức Chúa Trời sẽ không chỉ chắc chắn đáp lời cầu nguyện của con cái yêu dấu của Ngài, mà Ngài còn ban cho họ Đức Thánh Linh, điều họ cần hơn tất cả. Do ý nghĩa của sự cầu nguyện là tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh là sự đáp lời cao nhất cho sự cầu nguyện (c.5-13).  

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.9-13 Đức Chúa Jêsus phán bảo các môn đồ Ngài cầu nguyện bằng sự tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp lời. Ngài phán rằng do những người cha trên đất, với những thiếu sót và năng lực có hạn của mình, cố gắng cho con cái mình những vật tốt, chẳng lẽ Đức Chúa Trời lại không ban Đức Thánh Linh cho con cái Ngài hay sao? Nếu Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, thì còn điều gì mà Ngài không thể ban cho chúng ta? Liệu có phải Ngài không ban cho chúng ta bởi vì chúng ta đang tìm kiếm rắn và bò cạp hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2 Những lời cầu nguyện của chúng ta không được nhằm làm thành những mong muốn và mục đích của chúng ta, nhưng vì sự đến của vương quốc Chúa, qua đó danh Ngài có thể được tôn cao và mục đích của Ngài đắc thắng thông qua sự vâng lời của chúng ta.

Tham khảo   

11:2 Vương quốc Cha được đến có sự nhấn mạnh về hai mặt: (1) trước tiên nó là lời cầu nguyện rằng sự cai trị và trị vì của Đức Chúa Trời sẽ liên tục phát triển trong tấm lòng và cuộc sống của mọi người cho đến ngày Đức Chúa Jêsus trở lại và đem vương quốc đến sự trọn vẹn hoàn hảo; (2) như vậy nó đề cập đến việc hoàn thành vương quốc đã được nhận biết từng phần nhờ sự đến của Đức Chúa Jêsus.

11:7 Đừng quấy rầy tôi. Sự chểnh mảng của “người bạn” (so sánh với c.5) bộc lộ việc làm bực mình của con người.con cái tôi…đã đi ngủ. Cả gia đình đang ngủ, và việc mở cửa cho khách có lẽ đánh thức tất cả mọi người. Việc không sẵn lòng giúp đỡ của người bạn đối lập với mong muốn lớn lao của Đức Chúa Trời giúp đỡ các con cái của Ngài (c.9-10; so sánh với 18:1-8).

Cầu nguyệnChúng con muốn tìm kiếm Ngài, Chúa ôi, qua sự cầu nguyện sốt sắng, chân thành và trung tín.

Đọc Kinh Thánhtrong năm:Dân Số Ký 8-10

Bình Luận:

You may also like