Home Tôi Viết Đừng Mất Kiên Nhẫn – Chúa Có Cách Riêng

Đừng Mất Kiên Nhẫn – Chúa Có Cách Riêng

by Debbie Thủy
30 đọc

Dân chúng khốn khổ dưới tay của một người lãnh đạo đất nước gian ác, tham lam và ngu dốt.
Không chịu nhận ra sự hạn hán, đói kém là bởi hậu quả của sự thờ lạy hình tượng nhưng vua A-háp lại kết tội Ê-li đã gây ra điều đó.

Chúa truyền cho Ê-li đến gặp A-háp:
– Ngày mai ông hãy gọi các tiên tri của Ba-anh đến núi Cạt Mên, tôi sẽ cho vua biết ai là Đức Chúa Trời

Trận đấu không hề tương quan lực lượng, một bên là 450 tiên tri của Ba-anh còn một bên chỉ có một mình Ê-li.

Ê-li cho các tiên tri của Ba-anh làm trước.

Họ làm thịt bò rồi kêu cầu thần của Ba-anh từ sáng đến trưa nhưng không có tiếng đáp lời.

Họ nhảy múa, rạch mình, nói lảm nhảm đến chiều vẫn chẳng có thần nào quan tâm.

Đến lượt Ê-li ông không những xả bò ra, mà còn đổ ngập nước lên tràn đầy các mương xung quanh bàn thờ.

Sau đó ông cầu nguyện:
-Lạy Chúa xin cho dân tộc con biết rằng chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời, không có Ba-anh nào cả. Xin hãy khiến lòng họ quay lại với Ngài.

Ngay sau đó, lửa của Chúa giáng xuống thiêu đốt toàn bộ của lễ và rút hết nước trong mương. Dân chúng kinh ngạc sấp mình xuống tung hô: “Giê-Hô-Va là Đức-Chúa-Trời, Giê-Hô-Va là Đức-Chúa-Trời”
Hạn hán được chấm dứt.

Ê-li vui mừng, tất cả dân chúng đều vui mừng. Kể từ nay Y-sơ-ra-ên sẽ không còn thờ Ba-anh nữa, A-háp sẽ kính sợ Chúa, cung điện của ông sẽ có các tiên tri của Chúa thay cho các tiên tri của Ba-anh ……

Nhưng

Mọi điều đã không xảy ra như Ê-li mong tưởng.

A-háp không ăn năn, cũng chẳng đủ can đảm khuyên vợ ăn năn.

Giê-sa-bên tiếp tục nắm quyền, bà truyền lệnh tìm giết Ê-li.

Ê-li sợ hãi chạy trốn cứu mạng sống mình, những người vỗ tay cho ông hôm qua cũng bỏ ông, chẳng còn ai bên ông…..

Đói, mệt, nản lòng…… ông xin Chúa cất mạng sống ông đi.

Bạn thân mến! bao nhiêu lần bạn cảm thấy ngã lòng trong chức vụ, bạn thấy cô đơn, dường như chỉ một mình mình phải gánh hết mọi trách nhiệm, dường như chẳng ai hiểu mình, chằng ai đứng về phía mình, công việc chẳng có kết quả dù bạn đã nỗ lực hết sức, biết bao phép lạ xảy ra mà người thân của bạn vẫn không quay về với Chúa….

Thiếu thốn về tài chính, mệt mỏi về tinh thần, kiệt quệ về tâm linh…. bạn xin Chúa cho con được về với Ngài.

Chúa gọi Ê-li hãy ra khỏi hang gặp Chúa.

Ê-li mong đợi Đức Giê-Hô-Va sẽ xuất hiện một cách mạnh mẽ như ở núi Cạt-Mên. Ngài sẽ xé núi, làm vỡ các tảng đá, khiến đất rúng động. Ngài sẽ làm một đám lửa lớn thiêu cháy khiến Giê-sa-bên phải run sợ. Ngài sẽ bày tỏ sự oai hùng qua lửa và gió…..

Nhưng không có Chúa trong tất cả những điều đó, Ngài xuất hiện trong một tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ.
– Ê-li con đang làm gì vậy?
– Con nhiệt thành với dân tộc con, còn họ lại truy tìm lấy mạng sống con.
– Vậy sao con tuyệt vọng??
Có phải tại mọi thứ không theo những gì con mong đợi không??

ĐỪNG MẤT KIÊN NHẪN, ĐỪNG BỎ CUỘC!

Chắc chắn điều ta hoạch định sẽ xảy ra, điều ta quả quyết sẽ đứng vững, nhưng không phải theo cách của con mà theo cách của Ta, trong thời điểm của ta.

Con hãy đứng dậy tiếp tục đi ra xức dầu cho Giê-Hu làm vua Y-sơ-ra-ên người này sẽ làm nốt phần việc của con.

Mười năm sau…

Giê Hu lên ngôi, ông tận diệt mọi kẻ thờ thần Ba-anh và mọi hình tượng của Ba-anh khỏi Y-sơ-ra-ên.

A-háp sau nhiều cơ hội vẫn không chịu ăn năn, ông bị giết bởi một cung tên bắn tình cờ của một tên lính A-ram.

Giê-sa-bên cũng đã phải chết cách nhục nhã bởi bao tội ác bà gây ra. Ngựa giẫm lên xác bà, chó ăn thịt bà chỉ chừa lại cái sọ, hai chân và hai bàn tay.

Bạn thân mến! chúng ta dễ nản lòng, muốn bỏ cuộc khi điều chúng ta mong đợi đã không xảy ra. Nhưng hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ nhìn thấy tại thời điểm hiện tại còn Chúa thấy tất cả tương lai. Ngài nhất định sẽ làm thành điều Ngài đã định cho cuộc đời bạn.

Bạn không cô đơn đâu, nhưng Chúa đang để riêng ra rất nhiều người có đồng tâm tình, đồng khải tượng sẽ đứng cùng bạn hoàn thành sứ mạng Ngài giao cho bạn.

Ngài luôn ân điển, nhân từ cho kẻ có tội cơ hội thứ hai, thứ ba nhưng nếu họ vẫn cương quyết không ăn năn thì sẽ không còn tế lễ chuộc tội cho họ nữa.

“ Hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn, sự kiên nhẫn đầy trọn sẽ khiến anh em trưởng thành, hoàn hảo không thiếu sót điều gì”

Vậy

ĐỪNG BỎ CUỘC!

 

Debbie Thủy

 

Bình Luận:

You may also like