Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Đất Nhận Hạt Giống

Ngày 25 – Đất Nhận Hạt Giống

by Thúy Diễm
30 đọc

Mặc dù Phúc Âm về nước Trời được dấu kín, nhưng những người lắng nghe một cách cẩn thận Lời của Đức Chúa Jêsus, có thể khám phá ra bản chất thật của nước đó.

Lu-ca 8:1-15

1 Sau đó, Đức Chúa Jêsus đi từ thành nầy đến thành kia, làng nầy đến làng khác, công bố và rao truyền Tin Lành của vương quốc Đức Chúa Trời. Mười hai sứ đồ cùng đi với Ngài. 2 Cũng có vài phụ nữ đi theo Ngài, là những người đã được chữa lành khỏi tà linh và bệnh tật: Ma-ri gọi là Ma-đơ-len, là người được Chúa giải cứu khỏi bảy quỷ dữ; 3 Gian-nơ vợ Chu-xa, quản gia của vua Hê-rốt; Su-xan-nơ và nhiều người nữ khác nữa đã dùng của cải mình để giúp cho Chúa và các môn đồ Ngài.

4 Khi đoàn dân đông tụ họp, và người ta từ các thành đến với Ngài thì Ngài dùng ẩn dụ phán với họ: 5 “Có một người đi ra gieo giống. Khi vãi giống, một số hạt rơi dọc đường, bị giày đạp và chim trời ăn hết; 6 một số khác rơi trên đá, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì thiếu hơi ẩm; 7 một số khác rơi giữa bụi gai, cùng mọc lên với gai và bị gai làm cho nghẹt ngòi; 8 lại có một số khác nữa rơi trên đất tốt, mọc lên, kết quả gấp trăm lần.” Khi đang phán những lời đó, Ngài nói lớn: “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”

9 Môn đồ hỏi Ngài về ý nghĩa của ẩn dụ ấy. 10 Ngài đáp: “Các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời; nhưng với kẻ khác thì Ta dùng ẩn dụ mà nói để họ: Xem mà không thấy, nghe mà không hiểu.

11 Ẩn dụ đó có nghĩa như thế nầy: Hạt giống là đạo Đức Chúa Trời. 12 Những hạt rơi dọc đường là những người đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo đó khỏi lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. 13 Những hạt rơi trên đá là người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy; nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã. 14 Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời nầy làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được. 15 Nhưng các hạt rơi trên đất tốt là những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả. 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã giải thích nước Trời qua ẩn dụ về đất nhận hạt giống (c.4-8). Đối với các môn đồ, những người đã hỏi về ý nghĩa của ẩn dụ, Ngài giải thích nước Trời bằng thuật ngữ “màu nhiệm”. Điều này là vì có những người không thể hiểu, cho dù họ nghe và thậm chí hiện nay những người nghe Lời của Đức Chúa Jêsus không phải đều có khả năng sinh trái (c.9-10).

Trong câu chuyện ngụ ngôn của Đức Chúa Jêsus, hạt giống là Lời Chúa và hạt này rơi trên đất tượng trưng cho những người nghe đạo Đức Chúa Trời. Chỉ những người nghe Lời đó bằng tấm lòng chân thành và thiện ý, thì mới có thể giữ vững nó và nhẫn nhục, mới có thể sinh trái được (c.11-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Trong số những người ở với Đức Chúa Jêsus, cũng có những người phụ nữ tận hiến. Giống như sự tận hiến của người đàn bà được tha thứ (7:37), những phụ nữ đã thoát khỏi tà linh và bệnh tật bởi ân điển và quyền năng của Chúa, đã trợ giúp cho chức vụ của Đức Chúa Jêsus bằng của cải của họ. Những người phụ nữ đã từng gặp nan đề với ba tai họa bởi sự khốn khổ và đau đớn về thể xác, thành kiến xã hội và bị xa lánh, bị kìm kẹp và áp bức thuộc linh, bấy giờ đã trở thành “những người phục vụ” và dự phần vào công việc của nước Trời. Tương tự, ân điển cứu rỗi dẫn chúng ta đến sự tự do và sự thuận phục. Chúng ta có những thứ gì có thể sử dụng để phục vụ Chúa và vương quốc của Ngài?

C.4-8 Việc phục vụ Chúa bằng của cải của một người (c.3) là sự tận hiến, nhưng việc chú ý cẩn thận đến Lời Chúa cũng là tận hiến và vui thích với Chúa. Chúng ta có đang nỗ lực chú ý cẩn thận đến Lời Chúa và nghe Lời ấy một cách kiên định hay không? Có phải sự lắng nghe Lời đó của chúng ta được tiếp tục trong đời sống thuận phục, hay không?

Tham khảo

8:3 Đều đề cập đến Gian-nơ, vợ của người quản gia của Hê-rốt và bản ký thuật những người phụ nữ này đã chu cấp cho họ bằng những của cải của họ cho thấy mặc dù chức vụ của Đức Chúa Jêsus là chủ yếu hướng vào “người nghèo” (4:18), nhưng một số người giàu và có quyền lực đã hỗ trợ và chào đón chức vụ đó. Trong tiếng Hy Lạp, cụm từ nhiều người khác nữa và đại từ quan hệ đều thuộc giống cái, nhắc đến những người phụ nữ là những người đã hỗ trợ cho Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài.

8:15 Bốn nhóm người nghe với tấm lòng chân thật và thiện ý. Họ đã giữ chắc nó và sinh (“nhiều”, so sánh với c.8) trái. Bằng sự kiên trì cũng có thể được dịch là “nhờ sự nhẫn nhục” (so sánh với 21:19; Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22), cho thấy rằng việc sinh trái trong nước Trời thường đòi hỏi nhiều công việc trước khi thấy được những kết quả quan trọng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở thành những người nghe và giữ Lời Chúa bằng tấm lòng chân thật, thiện ý và là những người sinh trái bằng sự nhịn nhục.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 30-32

Bình Luận:

You may also like