Home Tôi Viết Chỉ Có Tình Yêu Thương Trường Tồn Bất Diệt

Chỉ Có Tình Yêu Thương Trường Tồn Bất Diệt

by Thanh Tân
30 đọc

Tiền mỗi ngày đang nhiều lên nhưng thời gian thì mỗi ngày lại ít đi.
Nhiều đứa trẻ sa vào tệ nạn xã hội bởi bố mẹ chúng cho được chúng tiền nhưng không cho được thời gian.

Các cụ già bị cô đơn trầm cảm bởi con cái cho được bố mẹ tiền nhưng không cho được thời gian.

Nhiều người nghĩ lại những ngày bôn ba và nói “Tôi đã nhầm” nhưng chẳng thể làm lại được.

Vì Tiền hết thì lại có nhưng thời gian hết thì vô phương cứu chữa.

Salomon, người giàu nhất lịch sử loài người nói: “Ta xem xét các công trình tay mình làm ra, sự lao khổ mình đã chịu để có được nó; kìa, mọi sự đó đều hư không theo luồng gió thổi, chằng có ích lợi gì hết dưới mặt trời”
Nhưng chỉ có “tình yêu thương trường tồn bất diệt”.

 

Lê Mạnh Cường.

 

Bình Luận:

You may also like