Browsing: cám dỗ

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus phán rằng những ai không chống nghịch chúng ta là những người ủng hộ chúng ta. Bất chấp hoàn cảnh, Đức Chúa Jêsus cũng nhấn mạnh rằng chúng ta phải cắt bỏ mọi tội lỗi vì Nước Đức Chúa Trời và vì sự sống đời đời.

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – “Vậy thì, hoặc ăn hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm”. (Bản Dịch Mới)

“Làm mọi việc, anh em phải nhắm mục đích tôn vinh Thượng Đế, dù ăn uống hay bất cứ việc gì khác”. ( Bản Diễn Ý)

1Cô-rinh-tô 10:31

Chuyên Đề
0

thoat khoi cam doHoithanh.Com – Một cái nhìn sâu sắc hơn về sự cám dỗ để biết rõ sức hút khủng khiếp của nó và cách quan trọng để chiến thắng là phải luôn chiến đấu. vậy ơn Chúa để làm chết đi ước muốn tội lỗi trong lòng mình. Mời quí vị đến với kỳ 4 của loạt bài Những điều cần biết về sự cám dỗ.

 

1 2