Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Ru-Tơ Cưới Bô-Ô

Ngày 25 – Ru-Tơ Cưới Bô-Ô

by SU Việt Nam
30 đọc

Để chịu trách nhiệm về Na-ô-mi và Ru-tơ, như ông đã hứa với Ru-tơ, Bô-ô đã cưới Ru-tơ. Qua Ru-tơ, ông đã có Ô-bết, một đứa con trai, ông nội của Đa-vít.

Ru-tơ 4:7-22 

7 Ngày xưa, trong Y-sơ-ra-ên có tục liên quan đến việc chuộc lại hay trao đổi nhau như sau: Để xác nhận một giao dịch, người nầy phải cởi giày mình mà trao cho người kia. Đó là cách xác chứng trong dân Y-sơ-ra-ên. 8 Vậy người có quyền chuộc sản nghiệp nói với Bô-ô rằng: “Xin anh chuộc sản nghiệp đó.” Rồi người ấy cởi giày mình ra. 9 Bấy giờ, Bô-ô nói với các trưởng lão và cả dân chúng: “Hôm nay, các ông làm chứng rằng tôi mua từ tay Na-ô-mi mọi tài sản thuộc về Ê-li-mê-léc, và tất cả những gì thuộc về Ki-li-ôn và Mạc-lôn 10 và cũng lấy Ru-tơ người Mô-áp, vợ của Mạc-lôn, làm vợ, để lưu danh người quá cố trên sản nghiệp người ấy, hầu cho danh người quá cố không bị mai một giữa anh em và quê hương mình. Hôm nay quý ông làm chứng về điều đó.” 11 Tất cả mọi người ở cổng thành và các trưởng lão đều nói: “Chúng tôi làm chứng về điều đó. Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người phụ nữ vào nhà anh giống như Ra-chên và Lê-a là hai người đã xây dựng nhà Y-sơ-ra-ên! Chúc cho anh được thịnh vượng ở Ép-ra-ta và được nổi danh ở Bết-lê-hem! 12 Nguyện dòng dõi mà Đức Giê-hô-va ban cho anh qua thiếu phụ nầy sẽ làm cho nhà anh giống như nhà của Pha-rết mà Tha-ma đã sinh cho Giu-đa vậy!” 13 Như vậy, Bô-ô cưới Ru-tơ làm vợ. Khi họ ăn ở với nhau, Đức Giê-hô-va cho nàng thụ thai và sinh một con trai. 14 Các phụ nữ trong thành nói với Na-ô-mi: “Chúc tụng Đức Giê-hô-va! Hôm nay Ngài chẳng từ chối ban cho bà một cháu trai, có quyền chuộc lại sản nghiệp. Nguyện cháu được nổi danh trong Y-sơ-ra-ên! 15 Đứa bé ấy sẽ an ủi lòng bà, nuôi dưỡng bà lúc về già, vì con dâu bà đã sinh nó cho bà. Con dâu bà còn quý hơn bảy con trai.” 16 Na-ô-mi bồng đứa trẻ để vào lòng mình và chăm sóc nó. 17 Các phụ nữ láng giềng đặt tên cho nó là Ô-bết và nói: “Một bé trai đã sinh cho Na-ô-mi.” Ô-bết là cha của Gie-sê, ông nội của Đa-vít. 18 Đây là dòng dõi của Pha-rết: Pha-rết sinh Hết-rôn. 19 Hết-rôn sinh Ram; Ram sinh A-mi-na-đáp; 20 A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sinh Sanh-ma; 21 Sanh-ma sinh Bô-ô; Bô-ô sinh Ô-bết; 22 Ô-bết sinh Gie-sê và Gie-sê sinh Đa-vít.

Suy ngẫm và hiểu

Như ông đã hứa với Ru-tơ, Bô-ô đã lãnh lấy trách nhiệm đối với Na-ô-mi và Ru-tơ bằng cách mua cánh đồng của Na-ô-mi và cưới Ru-tơ. Các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đã chúc phước cho Bô-ô and Ru-tơ và, theo như phước đó, họ sinh Ô-bết, cha của Gie-sê, người là cha của Đa-vít. Bằng cách này, Đức Chúa Trời đã làm đầy dân tộc Y-sơ-ra-ên trống vắng qua câu chuyện của Bô-ô, Ru-tơ và Na-ô-mi, và qua điều này Ngài chuẩn bị nền móng cho vương quốc thịnh vượng của Đa-vít (c.7-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-17 Đức Chúa Trời đã phục hồi cuộc đời trống vắng của Na-ô-mi thông qua Ru-tơ, người nữ ngoại bang, người tốt hơn bảy con trai. Ngài đã lấy bà từ cuộc đời cay đắng của bà, trong đó bà đã gọi mình là “Ma-ra”, và đã cho bà trở về một cuộc sống kết quả, nơi bà một lần nữa lại được gọi là “Na-ô-mi” (sự vui mừng).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-10 Bô-ô đã lãnh lấy trách nhiệm về Na-ô-mi và Ru-tơ, như ông đã hứa. Ông không chỉ chu cấp cho hai người góa phụ, nhưng ông còn chấp nhận trách nhiệm làm cha những đứa con của Ru-tơ để đảm bảo rằng tên của người đã mất sẽ không bị dừng lại. Cho dù ông không được gì qua việc này, và chỉ có sự hy sinh đang chờ đợi ông, ông vẫn tiến đến và trở thành một người chuộc lại. Ông vâng theo một ước muốn vì Đức Chúa Trời của giao ước yêu thương, cứu chuộc, và bảo vệ họ dưới bóng cánh Ngài. Đức Chúa Jêsus đã dâng chính mình Ngài vì sự cứu chuộc chúng ta bởi vì Ngài yêu mến Đức Chúa Trời và Ngài yêu mến chúng ta, những người chính Ngài đã tạo ra.

Tham khảo

4:7-8 ngày xưa. Việc làm cần phải được giải thích do độc giả của cuốn sách Ru-tơ không còn làm việc này nữa. việc trao đổi. Việc chuyển quyền chuộc lại (c.6). chiếc dép xăng-đan. Một biểu tượng của việc trao đổi này (so sánh với Thi Thiên 60:8; A-mốt 2:6; 8:6). Tuy vậy, Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:9 có trình bày về một tập tục có liên quan nhưng khác hẳn.

4:17 con trai…cho Na-ô-mi. Người thừa kế của Ê-li-mê-léc (c.9). Chúa, qua Ru-tơ, cũng bồi thường cho Na-ô-mi (2:12) và cho bà được nghỉ ngơi (1:9; 3:1). Người góa phụ không con đã trở thành bà của Ô-bết, ông của Đa-vít. 

Cầu nguyệnXin hãy để cho Vương quốc của Ngài được phát triển một cách thuận lợi qua những hành động vâng lời và yêu thương của chúng con ngày nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 4-5

Bình Luận:

You may also like