Home Văn Nghệ Món Quà Độc Nhất

Món Quà Độc Nhất

by Hồ Galilê
30 đọc

Không gian rộn rã vui tươi
Đèn hoa rực rỡ người người chen nhau
Quà tặng mua sắm đủ màu
Giáng sinh lại đến trao nhau món quà.

Món quà độc nhất đem ra
Quà nầy có một của Cha trên trời
Nhận vào cuộc sống thảnh thơi
Ban ơn cứu rỗi cho đời bình an.

Từ tay Thiên Phụ Chúa ban
Độc sanh con một – Thế gian làm quà
Chỉ cần mở cửa lòng ra
Hai tay đón nhận món quà nhưng không!

Không mua, không tốn một đồng
Nầy anh, nầy chị… tặng không món quà
Vui lòng đón nhận đi nha
Sao người từ khước đi xa mất rồi?

Quà nầy bởi Đức Chúa Trời
Làm hòa nhân thế sống đời bình an
Nhìn xem ở giữa thế gian
Đâu đâu tai vạ gian nan đủ điều.

Giê-Su lìa bỏ Thiên triều
Hạ sanh trần thế vì yêu loài người
Con người xa cách với Trời
Làm hòa nhân thế về nơi cội nguồn.

Hy sinh huyết Chúa đổ tuôn
Con đường cứu rỗi, cội nguồn mai sau
Thập giá đỏ thắm một màu
Ngài đang mở lối, ta mau về Trời.

Đừng chần chờ nữa người ơi!
Mau mau đón nhận… gọi trời bằng Cha
Tội hồng được Chúa thứ tha
Nô ên Con một, món quà: Giê-Su.

Vì Đức húa trời yêu thương thế gian,đến nỗi đã  ban con một của Ngài, hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16

Phương Nguyên – Giáng Sinh 2015

Bình Luận:

You may also like