Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Người Được Chúa Ban Phước

Ngày 22 – Người Được Chúa Ban Phước

by SU Việt Nam
30 đọc

Thông qua việc thực hành lòng tốt của Bô-ô, Ru-tơ lượm được một ê-pha lúa mạch quan trọng. Na-ô-mi nghe được rằng điều này là nhờ sự nhân hậu của Bô-ô, đã cầu xin Chúa ban phước cho ông.

Ru-tơ 2:14-23 

14 Đến bữa ăn, Bô-ô bảo nàng: “Hãy lại gần đây, lấy bánh chấm nước giấm mà ăn!”. Vậy nàng ngồi gần bên các thợ gặt và ông đưa bắp rang cho nàng. Nàng ăn no nê và để dành phần còn dư. 15 Khi nàng đứng dậy đi mót, Bô-ô dặn bảo các đầy tớ: “Hãy để cho nàng mót lúa, dù có mót giữa các bó lúa cũng đừng làm nàng hổ thẹn. 16 Cũng hãy rút vài gié trong bó lúa bỏ rớt cho nàng mót và đừng trách móc nàng điều gì.” 17 Vậy Ru-tơ mót lúa trong ruộng cho đến chiều tối. Nàng đập lúa mình đã mót và đong được khoảng mười ký lúa mạch. 18 Nàng vác lúa trở vào trong thành, và mẹ chồng nàng thấy số lúa nàng đã mót. Ru-tơ cũng lấy phần ăn dư để dành mà trao cho bà. 19 Mẹ chồng hỏi: “Hôm nay con mót lúa ở đâu? Con làm việc ở đâu? Phước cho người đã quan tâm đến con!” Nàng thuật cho mẹ chồng biết nàng đã làm việc ở đâu. Nàng nói: “Người chủ ruộng nơi con làm việc hôm nay tên là Bô-ô.” 20 Na-ô-mi nói với con dâu mình rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho Bô-ô vì Ngài không ngớt làm ơn cho người sống và kẻ chết!” Bà nói tiếp: “Người đó là bà con của chúng ta, là một trong những người có quyền chuộc lại sản nghiệp của chúng ta.” 21 Ru-tơ người Mô-áp nói tiếp: “Ông ấy còn nói với con rằng: ‘Hãy ở với các đầy tớ ta cho đến khi hết mùa gặt.’” 22 Na-ô-mi nói với Ru-tơ, dâu mình rằng: “Con gái của mẹ, thật tốt cho con đi theo các tớ gái của ông ấy, vì không chừng con sẽ gặp rắc rối nếu mót ở ruộng người khác.” 23 Vậy Ru-tơ ở với các tớ gái của Bô-ô để mót lúa cho đến hết mùa gặt lúa mạch và lúa mì. Nàng sống với mẹ chồng mình.

Suy ngẫm và hiểu

Bô-ô, với một tấm lòng thương xót, đã ban những sự giúp đỡ một cách thiết thực cho Ru-tơ. Ông có những cách để đảm bảo rằng Ru-tơ có thể mót đủ từ cánh đồng của ông, và cho cô nước uống, bảo vệ cô khỏi những người làm công trẻ, và ngồi với cô để cô có thể ăn cho đến khi được no nê (c.14-17).

Na-ô-mi biết được lòng tốt mà Bô-ô đã dành cho Ru-tơ, thì chúc cho ông được phước. Sau đó bà bảo Ru-tơ cứ tiếp tục đi gần những người làm của Bô-ô. Na-ô-mi đã nhận biết rằng, qua Bô-ô, tình yêu thương của Đức Chúa Trời đang ở trên họ (c.18-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-17 Bô-ô đảm bảo rằng sự nhân từ và lòng trắc ẩn của ông đối với Ru-tơ không chỉ đơn giản ở trong những suy nghĩ hay lời cầu nguyện của ông. Ông làm hết sức để một cách thực tế chăm sóc và ban cho Ru-tơ. Tình yêu thương không đòi hỏi sự bồi thường nào – đây là loại tình yêu thương mà chỉ có những người nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời mới có thể làm được.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-22 Na-ô-mi khuyên Ru-tơ rằng sẽ tốt hơn nếu chỉ làm việc với những người phụ nữ trong cánh đồng của Bô-ô, và không làm cùng mọi người ở những cánh đồng khác. Dường như Na-ô-mi không chỉ nhận ra bàn tay của Đức Chúa Trời nuôi dưỡng bà và Ru-tơ thông qua Bô-ô, nhưng bà cũng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục dòng dõi gia đình bà qua Bô-ô. Tương tự như Na-ô-mi đã không chỉ nhìn thấy lúa mạch, nhưng bà còn thấy cả bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời sau nó, chúng ta hãy cảm nhận bàn tay của Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng là Chúa của cõi tạo vật và lịch sử, trong những hành động trợ giúp của Ngài, cho dù có nhỏ bé đến đâu.

Tham khảo   

2:15-16 thậm chí giữa các bó lúa…rút ra vài gié. Lòng tốt của Bô-ô vượt xa những việc tuyển người theo luật.

2:17-18 Đi mót từ sáng sớm (c.7) cho đến chiều tối, có nghĩa là, trước khi mặt trời lặn. Sau khi mặt trời lặn là thời gian để đập hoặc sàng những gì thu hoạch được. Một ê-pha lúa mạch vào khoảng 5.5 ga-lông (22 lít) – ít nhất là một lượng cho hai-tuần cho hai người phụ nữ (xem sự ngạc nhiên của Na-ô-mi, 2:19). thức ăn …còn dư. Xem c.14.

Cầu nguyện: Cho dù sự chết đe dọa chặn con đường phía trước chúng con, chúng con sẽ trông cậy nơi Chúa phục sinh và không đầu hàng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 1 Giăng 1-5

Bình Luận:

You may also like