Browsing: trông cậy

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Điều quan trọng nhất là cách mà bạn yêu thương. Đôi khi, bị tình cảm chi phối quá nhiều mà con người ta không kiểm soát được tất cả hành động của mình. Yêu thương là thực sự nhưng biểu hiện của yêu thương có lúc lại chưa tích cực.