Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Thân Thể Phục Sinh

Ngày 01 – Thân Thể Phục Sinh

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô nói rằng thân thể trước và sau khi sống lại khác nhau như hạt giống và trái. Điều này là bởi vì không giống thân thể của A-đam thứ nhất, là thân thể bị hư nát, yếu đuối và hổ thẹn, thân thể phục sinh sẽ giống như thân thể của A-đam cuối cùng, là Đức Chúa Jêsus.

1 Cô-rinh-tô 15:35-49 

35 Nhưng có người sẽ nói: “Người chết sống lại cách nào? Họ lấy thân thể nào mà trở lại?” 36 Người khờ dại kia ơi! Vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi, thì không sống lại được. 37 Còn vật anh gieo, không phải chính là hình thể sẽ mọc lên, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt, như hạt lúa mì hay vài thứ hạt khác. 38 Đức Chúa Trời ban cho hạt giống hình thể tùy ý Ngài muốn, mỗi loại hạt giống một hình thể riêng. 39 Không phải mọi thể xác đều giống nhau; thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác. 40 Cũng có những hình thể thuộc về trời và hình thể thuộc về đất; nhưng vinh quang của những hình thể thuộc về trời khác với vinh quang của những hình thể thuộc về đất. 41 Vinh quang của mặt trời khác; vinh quang của mặt trăng khác; vinh quang của các vì sao khác; vinh quang của vì sao nầy với vinh quang của vì sao kia cũng khác.

42 Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; 43 gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh; gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ; 44 gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất thì cũng có thân thể thuộc linh. 45 Như có lời chép: “Người đầu tiên là A-đam đã trở nên một hữu thể sống, nhưng A-đam sau cùng là thần linh ban sự sống.”46 Không phải con người thuộc linh đến trước mà là con người tự nhiên; sau đó là con người thuộc linh. 47 Người đầu tiên từ đất mà ra thì thuộc về đất; người thứ hai từ trời mà đến. 48 Những người thuộc về đất thì giống như người ra từ đất; những người thuộc về trời thì giống như Đấng đến từ trời. 49 Như chúng ta đã mang hình ảnh của người ra từ đất thì chúng ta cũng mang hình ảnh của Đấng đến từ trời. 

Suy ngẫm và hiểu

Những người nghi ngờ về sự phục sinh hỏi làm thế nào thân thể có thể sống lại được một khi thân thể bị tan rã sau khi chết. Đáp lại điều này, đề cập đến thực tiễn về việc cách nào thứ được gieo phải chết để nó có thể đến với sự sống, và hình thể của hạt giống hoàn toàn khác với sự sống mọc từ nó, Phao-lô nói rằng thân thể phục sinh hoàn toàn khác thân thể lúc đầu (c.35-41). Phao-lô nhấn mạnh dẫu rằng chúng ta đang có một thân thể thuộc về đất, đến từ A-đam, người đầu tiên; khi chúng ta được phục sinh, chúng ta sẽ mặc lấy thân thể từ trời, thứ đến từ A-đam cuối cùng, Đấng Christ (c.42-49).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.38-41 Đức Chúa Trời đã tạo nên thân thể của con người, cá, chim muông và các con thú, mỗi loài mỗi khác. Ngài cũng đã tạo nên những hình thể thuộc về trời (mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao) trong cái cách các hình thể thuộc về trời rất khác so với những hình thể thuộc về đất. Mỗi loại được tạo nên để phù hợp với chức năng của nó và mỗi loại được tạo nên để có sự vinh quang riêng của mình. Tương tự như vậy, thân thể trước khi sống lại sẽ khác thân thể sau khi sống lại. Phù hợp với mục đích và điều kiện của mình, mỗi loại sẽ có một hình thể và vinh quang khác với loại khác.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.35-37 Giống hệt như trái không thể có sự sống nếu hạt giống không mất đi, thân thể phải chết để có thể sống lại. Dầu vậy, thứ được trồng trong đất không phải hình thể trong tương lai, nhưng chỉ là một cái hạt. Cũng tương tự không ai có thể hình dung được hình dạng của trái chỉ đơn giản từ cái hạt được gieo, thân thể phục sinh sẽ là một hình ảnh hoàn toàn khác với thân thể chúng ta đang có.

Tham khảo   

15:35-43 Những người chết sống lại như thế nào? Sử dụng minh họa từ những lĩnh vực khác nhau của thế giới tự nhiên, Phao-lô giải thích rằng Đức Chúa Trời sẽ biến hóa thân thể của những người đã qua đời để khiến chúng phù hợp với sự sống mới, không bị hư nát. C.42-43 nhấn mạnh sự khác biệt giữa thân thể hiện tại bị hư hoại và thân thể không chết trong tương lai.

15:43 nhục…vinh. Những từ này liên quan đến thân thể vật lý ở bên ngoài: thân thể phục sinh của Cơ Đốc nhân sẽ hấp dẫn về mặt diện mạo vượt hơn mọi thứ có thể tưởng tượng được.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con không tuyệt vọng bởi những sự hữu hạn trên đất này, nhưng với niềm hy vọng về sự vinh quang của sự phục sinh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ga-la-ti 1-3

Bình Luận:

You may also like