Home Tôi Viết Bạn Đang Đặt Nền Tảng Cuộc Đời Mình Trên Ai?

Bạn Đang Đặt Nền Tảng Cuộc Đời Mình Trên Ai?

by Debbie Thủy
30 đọc
Ông chết vì sợ!
Sợ người ta không tôn trọng, không khen ngợi.
Sợ người ta giỏi hơn.
Sợ không giữ được hình ảnh của mình trong mắt người khác.
Ông sống trong sợ hãi!
Từ một gã chăn lừa nhút nhát ông trở thành vua.
Dân chúng chọn ông chỉ bởi ông đẹp.
Thế nhưng Chúa vẫn xức dầu cho ông, ông trở nên mạnh mẽ, hùng dũng, không sợ kẻ thù, hiên ngang ra trận và chiến thắng.
Ông không ngờ mình lại được trên đỉnh cao của vinh quang đến thế. Thế mà ông vẫn sợ, sợ một ngày người ta không còn tôn vinh ông nữa, ông nghe theo tiếng họ.
Để được họ, làm hài lòng họ, ông quyết định mọi điều theo những gì người ta bảo ông làm, dù quyết định đó chống lại Chúa.
Ông phạm hai tội, không vâng lời Chúa tha cho kẻ gian ác và tự ý dâng tế lễ là việc mà ông không được phép làm.
Thần của Chúa lìa khỏi ông. Ông mất sự mạnh mẽ, chỉ còn lo lắng, sợ hãi, điên loạn.
Ông tìm giết Đa vit, người đã từng vác binh khí cho ông, từng được ông thương yêu hết mực khi gảy đàn giúp ông thoát khỏi ác thần. Từng giết chết tên khổng lồ Gô li át giải cứu dân tộc, người bạn thân của con trai ông, con rể của ông, tướng giỏi của vương quốc.
Ông không cần biết, với ông chỉ còn tìm, giết Đa vít, người Chúa chọn làm vua thay thế ông.
Một kẻ nhút nhát không dám tự quyết định gì thì giờ đây bởi lòng ghen tỵ đã khiến ông trở nên kẻ giết người, kẻ chống nghịch Chúa.
Không chỉ tìm giết Đa vít ông tìm giết tất cả những ai muốn bảo vệ Đa vít dù người đó là con trai ông hay các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời.
Ông đã giết tám mươi năm người hầu việc Chúa trong đền thờ.
Hai lần sự sống ông trong tay Đa vít, nhưng cũng hai lần Đa vít không giết ông, vẫn tôn trọng ông nhưng ông cũng chẳng tỉnh ngộ, vẫn điên loạn tìm hại Đa vít.
Trong khi ông đang đuổi theo người làm ơn cho mình thì kẻ thù tìm giết ông. Ông đã tự sát trước khi quân Phi li tin đến vì sợ sau khi chết người ta cười ông chết trong tay kẻ chưa cắt bì.
Sau Lơ quên rằng chính Chúa và chỉ duy Ngài đầy đủ thẩm quyền lập ông làm vua hay phế bỏ ông chứ không phải con người. Ông cần đặt nền tảng cuộc đời mình trên Chúa chứ không phải trên sự chấp nhận của loài người.
Đừng tìm kiếm vinh quang đời này, nhưng hãy kính sợ Chúa là Đấng vĩ đại còn đến đời đời.
Debbie Thủy

 

Bình Luận:

You may also like