Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Đấng Christ, Trái Đầu Mùa Của Sự Phục Sinh

Ngày 30 – Đấng Christ, Trái Đầu Mùa Của Sự Phục Sinh

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô đã dạy rằng Đấng Christ là trái đầu mùa của sự phục sinh, và công bố rằng những người đã chết trong A-đam đã được hiệp nhất với Đấng Christ qua đức tin và dự phần vào sự phục sinh tâm linh của Ngài. Một ngày nào đó, họ cũng sẽ được phục sinh về thân thể.

1 Cô-rinh-tô 15:20-34 

20 Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. 21 Vì như do một người mà có sự chết thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. 22 Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. 24 Rồi sự cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh. 25 Vì Ngài phải cầm quyền, cho đến chừng Đức Chúa Trời “đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài.” 26 Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. 27 Vì Đức Chúa Trời đã đặt “muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ.” Nhưng khi nói “muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ” thì rõ ràng không bao gồm Đấng đặt muôn vật dưới chân Ngài. 28 Khi muôn vật đã quy phục Ngài thì bấy giờ chính Ngài là Con cũng quy phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự trong mọi người.

29 Nếu chẳng vậy thì những người nhận báp-têm thay cho người chết mong đợi gì? Nếu người chết thật không sống lại thì sao người ta lại nhận báp-têm thay cho họ? 30 Tại sao chính chúng tôi giờ nào cũng phải đối diện với hiểm nguy? 31 Thưa anh em, mỗi ngày tôi phải đối diện với sự chết. Tôi nói như vậy vì niềm tự hào của tôi về anh em trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta. 32 Nói theo cách loài người, thử hỏi tôi được lợi gì nếu tôi chiến đấu với các thú dữ tại Ê-phê-sô? Nếu người chết không sống lại, thì chúng ta “Hãy ăn, hãy uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”33 Anh em chớ mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” 34 Hãy hồi tâm và đừng phạm tội nữa, vì một số người trong anh em không biết Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ.

Suy ngẫm và hiểu 

Đối với Phao-lô, sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus có tầm quan trọng là trái đầu mùa của sự phục sinh. Vì trái đầu mùa có ý nghĩa rằng sẽ có những trái khác sau trái đó, nên sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus có nghĩa là sự phục sinh của những người tin Ngài (c.20-28). Để bác bẻ lại lập luận của những kẻ đã phủ nhận sự phục sinh, Phao-lô đưa ra hai loại bằng chứng nữa. Một, mặc dù là sai trật, là phong tục của việc nhận phép báp-têm thay cho người chết; điều nữa là bản thân Phao-lô có thể chịu được và chịu đựng khi đối diện với nguy hiểm và chịu khổ hằng ngày. Như thế, đức tin nơi sự phục sinh có ảnh hưởng đến đời sống hiện tại của chúng ta, chứ không phải chỉ tại thời điểm phục sinh trong tương lai (c.29-34)

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.20-24 Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng sự chết đến từ sự bất tuân của A-đam và trở thành trái đầu mùa của sự phục sinh. Giống như việc có hoa lợi khác nếu có một trái đầu mùa, vì Đức Chúa Jêsus trở thành trái đầu mùa bằng việc chiến thắng sự chết và được phục sinh, nên chúng ta cũng sẽ không ở trong mộ mãi mãi, mà chắc chắn sẽ mặc thân thể của sự phục sinh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.29-32 Nếu không có sự phục sinh, thì Phao-lô và những người bạn đồng lao của ông sẽ không liều chết để làm chứng về Phúc Âm. Thà là họ cứ ăn, uống và sống vui vẻ như thể không có ngày mai là khôn ngoan hơn. Sự phục sinh của Đấng Christ khiến cho chúng ta là những người khôn ngoan nhất, những người có thể chịu đựng được gian khổ trong yên lặng để làm đẹp lòng Chúa, chứ không lo lắng cho bản thân mình bằng việc kiếm sống cho mình.

Tham khảo

15:22 trong A-đam mọi người đều chết. Xem Rô-ma 5:12, 14-15, 17; Ê-phê-sô 2:1, 5. trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Xem Rô-ma 5:17, 21; 6: 4; Ê-phê-sô 2: 5-6. Bởi việc chỉ định thiên thượng, A-đam đại diện cho toàn nhân loại,những người sẽ phải đi theo Ngài, và vì thế tội lỗi của A-đam ảnh hưởng đến tất cả loài người. Tương tự như vậy, Đấng Christ đại diện cho tất cả mọi người sẽ thuộc về Ngài, và cho nên sự vâng phục của Ngài ảnh hưởng đến mọi người tin.

15:24-27 đặt muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ, xem Thi Thiên 8:6; 110:1; Ê-phê-sô 1:20-21; Cô-lô-se 2:15; Hê-bơ-rơ 2:5-9; 12:2; 1 Phi-e-rơ 3:18-22. sự chết. Khi những người tin cuối cùng được sống lại từ cõi chết, thì sự hủy diệt sự chết sẽ hoàn thành. (Xem 1 Cô-rinh-tô 15:54-55; Phục truyền 2:14-15; Khải Huyền 20:13-14; 21:4).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không bị lừa dối bởi đời này và sống như những người có sự hy vọng phục sinh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 2 Cô-rinh-tô 10-13

 

Bình Luận:

You may also like