Home Tôi Viết Thất Bại Không Phải Đã Là Tận Cùng

Thất Bại Không Phải Đã Là Tận Cùng

by Debbie Thủy
30 đọc

Winston Churchill đã từng nói:

-Thành công chưa phải là chung cuộc.

Sa-lô-môn trên đỉnh của vinh quang đã xa dời Chúa, tự giải quyết mọi việc theo cách riêng của mình.

Ông xui khiến cho cả dân tộc ông thờ lạy hình tượng, dẫn đến sự khốn khổ, đói nghèo, chiến tranh, bệnh tật, lưu đày và diệt vong.

Người đàn ông được mệnh danh là khôn ngoan nhất trong lịch sử đã trở thành kẻ ngu dại với những quyết định đem đến hậu qủa đau đớn cho mình mà con cháu mình ngàn đời sau.

-Nhưng Thất bại cũng không phải đã là tận cùng.

Nếu Sa-lô-môn được thừa kế một di sản thuộc linh lớn từ cha mình là Đa-vít thì Giô-si-a lại là con và cháu của hai vị vua gian ác nhất trong lịch sử Do-Thái.
Ma-na-se đã quyến dụ dân chúng làm những điều gian ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-Hô-Va đã diệt khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. Họ đưa con trai mình qua lửa, lập lên những đồng cốt và thầy bói. Dựng hình tượng A-sê-ra và đem nó đặt vào trong đền thờ của Đức- Giê-Hô-Va, giết nhiều người đến nỗi Giê-ra-sa-lem bị ngập từ đầu này đến đầu kia huyết vô tội.
Chúa là công chính nên Ngài phán: “Ta sẽ xóa sạch Giê-ru-sa-lem như người ta chùi rửa cái đĩa, rồi úp nó xuống sau khi rửa xong..”.

Trong tình thế khắc nghiệt như vậy Giô-si-a đã tìm được một cuốn sách là Lời của Chúa, qua đó ông nhận biết rằng, sự khốn khổ là hậu quả của hình phạt bởi tội lỗi do bất tuân với Chúa.
Ngay sau đó ông hạ mình tìm kiếm Chúa, ăn năn tội cho dân tộc mình.

Rồi ông đem thiêu hết những hình tượng và khí cụ thờ lạy hình tượng của các tà thần. Trừ diệt hết những đồng cốt và thầy bói, làm sạch sự ô uế khỏi đất nước mình.
Ông đã chạm vào lòng nhân từ Chúa, Ngài phán: “ Trọn đời của Giô-si-a không phải thấy tai họa mà Ta toan giáng xuống trên đất người”. Lịch sử dân tộc ông đã được thay đổi.

Việt nam một đất nước có rừng vàng, biển bạc, đồng ruộng phì nhiêu thẳng cánh cò bay, độ ẩm 84% quanh năm, vậy mà cả triệu người đã phải chết vì thiếu lương thực, nhiều mỏ khóang sản trên đất liền, mỏ dầu, khí, quặng ngoài khơi vậy mà vẫn khổ, vẫn phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi trên thế giới. Hàng ngàn năm bị đô hộ, áp bức, bóc lột bởi giặc ngọai xâm. Thờ lạy các hình tượng do tay mình làm ra, nhưng lại không biết ơn Thượng Đế Đấng đang ban mưa, nắng, ban tài nguyên cho mình. Mọi nan đề xảy ra đều bởi hậu quả của tội lỗi, của sự gian ác.

Hội thánh Việt Nam được sinh ra trong chính giai đọan đất nước bị khốn khó. Nhưng không bỏ cuộc những Giô-si-a của Việt Nam đã đổ lòng ra như nước trước mặt Chúa để kêu xin Chúa tha thứ cho dân tộc mình.
Mọi người hiệp nhau đến với những kỳ kiêng ăn trọng thể 3 ngày,7 ngày, 40 ngày. Những phong trào cầu nguyện tuần hành từng đường phố, làng mạc khắp nơi trong đất nước. Tất cả đều chung tay vào cuộc ra đi chia sẻ phúc âm.

Hàng trăm ngàn người được cứu đồng nghĩa với hàng trăm ngàn hình tượng bị phá đổ, hàng trăm ngàn đền thờ Chúa mới được xây dựng lên, bởi mỗi ngươì là một đền thờ của Chúa.
Đúng như Tôn Dật Dân khi nhận định về Trung hoa đã nói: “Chừng nào Trung hoa không chịu từ bỏ các mê tín, sùng bái hình tượng thì chẳng có một tiến bộ nào có thể thực hiện cho tiền đồ dân tộc được”.

Lịch sử Việt Nam đang trên đà thay đổi, bởi những anh hùng đức tin của Việt Nam đang dốc lòng tìm kiếm Chúa, sống hết mình cho chân lý, lẽ thật.

Rồi đây chúng ta sẽ tràn đầy vui mừng về sự cứu rỗi Chúa, và nhân danh Chúa chúng ta sẽ dựng các ngọn cờ của chúng ta lên. Chúng ta sẽ được bù lại những năm tháng phước hạnh cho những ngày khốn khổ đã qua.
Đất lại sanh hoa lợi nó vì Đức- Chúa-Trời của chúng ta đã ban phước lại cho chúng ta. Môi và linh hồn chúng ta mà Chúa đã chuộc lại sẽ reo mừng ca tụng Chúa, cả ngày chúng ta sẽ nói về sự công bình Ngài vì những ngày xấu hổ và cùng khốn đã hết rồi.

Vậy Thành công chưa phải là chung cuộc
Thất bại cũng chẳng phải đã là đòn chí mạng.
Chỉ có hạ mình tìm kiếm Chúa mới là đáng kể.

Bạn thân mến!
Tôi cầu chúc cho tên của bạn sẽ được còn lại đời đời bởi những việc bạn làm đã và đang dự phần thay đổi lịch sử dân tộc Việt Nam. Amen!

12227605_10208252878550238_303012539330868576_n

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like