Browsing: thất bại

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho người không có đức tin, và một lần nữa lại phán về sự chết và sự phục sinh của Ngài. Hơn nữa, Đức Chúa Jêsus đã nộp thuế thân để bày tỏ sự tuân theo của Ngài đối với hệ thống của thế giới, điều không mâu thuẫn với Vương quốc Đức Chúa Trời.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Dân Y-sơ-ra-ên bị bại trận khi họ cố chiếm A-hi, một thành nhỏ hơn Giê-ri-cô rất nhiều. Đức Chúa Trời chỉ ra lý do thất bại này là vì dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội.