Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Sự Công Bố Việc Đoán Phạt Y-Sơ-Ra-Ên Và Giu-Đa

Ngày 20 – Sự Công Bố Việc Đoán Phạt Y-Sơ-Ra-Ên Và Giu-Đa

by SU Việt Nam
30 đọc

Dẫu rằng Giu-đa và Y-sơ-ra-ên nhận biết tội lỗi của mình, họ đã không quay trở lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã báo trước rằng Ngài sẽ đưa đến sự đoán phạt trên họ bằng cách dấy lên một cuộc chiến giữa hai nước.

Ô-sê 5:1-15

1 “Hỡi các thầy tế lễ, hãy nghe điều nầy; hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy chú ý; hỡi triều đình, hãy lắng tai! Sự phán xét dành cho các ngươi vì các ngươi đã thành cái bẫy ở Mích-pa và cái lưới bủa trên Tha-bô. 2 Những kẻ phản loạn đã chìm sâu trong sự tàn sát; nhưng Ta sẽ trừng phạt tất cả bọn chúng. 3 Ta biết Ép-ra-im, và Y-sơ-ra-ên không che giấu được Ta; hỡi Ép-ra-im, ngươi đã là gái mại dâm! Còn Y-sơ-ra-ên bị ô uế!4 Công việc của chúng ngăn trở chúng trở về với Đức Chúa Trời mình. Vì lòng dâm dục ngự trị chúng nên chúng không nhận biết Đức Giê-hô-va.5 Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên tố cáo nó; Y-sơ-ra-ên và Ép-ra-im gục ngã trong tội ác mình; Giu-đa cùng gục ngã với chúng.6 Chúng sẽ đi với các bầy chiên bầy bò mình để tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng chúng không gặp Ngài! Ngài đã lìa khỏi chúng.7 Chúng đã lừa dối Đức Giê-hô-va vì đã sinh ra những đứa con hoang. Bây giờ, ngày trăng mới sẽ nuốt chúng cùng với sản nghiệp mình.8 Hãy thổi tù và ở Ghi-bê-a, thổi kèn ở Ra-ma! Hãy lên tiếng báo động ở Bết A-ven! Hỡi Bên-gia-min, quân thù ở sau ngươi!9 Ép-ra-im sẽ trở nên hoang tàn trong ngày quở phạt; giữa các bộ tộc Y-sơ-ra-ên ta loan báo một việc chắc chắn sẽ xảy đến.10 Các thủ lĩnh Giu-đa giống như kẻ lấn địa giới; Ta sẽ đổ cơn giận trên chúng như trút nước.11 Ép-ra-im bị ức hiếp, bị nghiền nát bởi sự phán xét; vì nó đã quyết định chạy theo điều dơ bẩn.12 Vì vậy, Ta giống như con mọt đục khoét Ép-ra-im và như sự mục nát phá hoại nhà Giu-đa.13 Khi Ép-ra-im thấy bệnh tật mình, và Giu-đa thấy vết thương mình, thì Ép-ra-im qua A-si-ri, sai người đến với vị vua hùng mạnh. Nhưng vua ấy không thể chữa bệnh cũng không rịt lành vết thương cho các ngươi.14 Vì Ta sẽ như một con sư tử cho Ép-ra-im, như một sư tử tơ cho nhà Giu-đa. Chính Ta sẽ cắn xé rồi đi; Ta sẽ mang theo, và sẽ không ai giải cứu được.15 Ta sẽ đi, sẽ trở về nơi Ta ngự cho đến khi chúng nhận biết tội mình và tìm kiếm mặt Ta. Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm Ta.”

Suy ngẫm và hiểu

Các thầy tế lễ và các vị vua là những người lãnh đạo, những người dẫn dắt xã hội Y-sơ-ra-ên vào lúc đó. Tuy nhiên, thay vì dẫn dắt dân sự trên con đường đúng đắn, họ đã dẫn dắt dân đến sự hầu việc các thần tượng. Sự bại hoại của những người lãnh đạo dẫn đến sự sa đọa của dân sự, điều mang đến sự thối nát trên toàn bộ Y-sơ-ra-ên (c.1-7). Để đem đến sự đoán phạt trên Y-sơ-ra-ên, dân đã hoàn toàn bại hoại, Đức Chúa Trời công bố cuộc chiến giữa Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, và phán rằng Ngài sẽ không cho phép ai giúp Y-sơ-ra-ên trong ngày đoán phạt (c.8-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-15 Đức Chúa Trời sẽ giáng sự đoán phạt trên người Y-sơ-ra-ên dâm đãng qua cuộc chiến, và Ngài sẽ hoàn toàn đứng cách xa khỏi họ, khi họ ở giữa sự khủng hoảng nghiêm trọng. Ngài sẽ không bày tỏ chính mình Ngài cho đến khi dân Y-sơ-ra-ên đã ăn năn một cách chân thành những tội lỗi của họ. Qua sự im lặng của Ngài và sự đau khổ của họ, Đức Chúa Trời sẽ khiến dân Y-sơ-ra-ên tìm kiếm Ngài một cách sốt sắng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Thật đáng ngạc nhiên, những người đóng vai trò dẫn đầu trong việc thờ lạy hình tượng, điều tràn ngập khắp Y-sơ-ra-ên, lại là các thầy tế lễ và các gia đình hoàng tộc. Thay vào việc làm những người thức canh thuộc linh, họ đã trở nên sa đọa và dẫn dắt dân sự đến sự bại hoại. Ngay cả ngày nay, chính những lãnh đạo Hội Thánh bị bại hoại là những người dẫn dắt các Hội Thánh đến chỗ sa đọa. Hãy đừng xem thường những lời cảnh báo được nhấn mạnh của Đức Chúa Trời “hãy nghe”, “hãy chú ý”, “hãy lắng tai”.

Tham khảo   

5:8 Cái tù và (tiếng Hê-bơ-rơ shopar) lúc ban đầu có nghĩa là cái sừng của con cừu, và là loại nhạc cụ  trong Kinh Thánh được nhắc đến thường xuyên nhất; cái kèn là một cái kèn hiệu được gò bằng bạc. Cả hai thứ đều được dùng để cảnh báo cộng đồng về sự nguy hiểm và kêu gọi đến một lễ hội tôn giáo. Cả Ghi-bê-a và Ra-ma đều ở trên con đường của sự hủy diệt (so sánh với Ê-sai 10:29).

5:12 Nhưng ta giống như con mọt…và giống như sự đục khoét. Đây là những sự ví sánh đối với Chúa; chúng nhấn mạnh quyền năng của Ngài khiến người ta nhỏ bé đi (so sánh với Ê-sai 50:9; Thi Thiên  39:11 đối với con mọt; và Ê-sai 40:20 đối với sự đục khoét; đối với cả hai cùng với nhau, xem Gióp 13:28).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy canh giữ cho các Hội Thánh ở Việt Nam, để họ không trở nên quá phóng đãng và kiêu ngạo mà không quay trở lại được với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 24-26

Bình Luận:

You may also like