Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Vào Những Ngày Đó, Y-Sơ-Ra-Ên Chưa Có Vua

Ngày 15 – Vào Những Ngày Đó, Y-Sơ-Ra-Ên Chưa Có Vua

by SU Việt Nam
30 đọc

Các con trai của Y-sơ-ra-ên bắt những nữ đồng trinh vùng Ga-la-át để tránh sự tuyệt chủng của bộ tộc Bên-gia-min, nhưng số những người nữ ít hơn số những người nam còn lại của Bên-gia-min. Vì thế, những trưởng lão đã đi đến một giải pháp bất bình thường. 

Các Quan Xét 21:13-25

13 Toàn thể hội chúng sai sứ giả đến với người Bên-gia-min ở tại tảng đá Rim-môn để giải hòa với họ. 14 Người Bên-gia-min trở về và dân Y-sơ-ra-ên gả những người nữ Gia-be ở Ga-la-át còn sống sót cho họ làm vợ, nhưng không đủ cho mọi người.

15 Vậy dân chúng hối tiếc về việc đã xảy đến cho Bên-gia-min, vì Đức Giê-hô-va đã làm khuyết một trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên. 16 Các trưởng lão của hội chúng nói: “Chúng ta phải làm sao kiếm vợ cho những người còn lại, vì phụ nữ của bộ tộc Bên-gia-min đã bị tiêu diệt hết?” 17 Họ nói thêm: “Những người sống sót phải có người thừa kế sản nghiệp của Bên-gia-min để Y-sơ-ra-ên không bị mất một bộ tộc. 18 Tuy nhiên, chúng ta không thể gả con gái chúng ta cho họ được, vì dân Y-sơ-ra-ên có thề rằng: ‘Đáng nguyền rủa kẻ nào gả con gái cho người Bên-gia-min!’” 19 Vì vậy, họ nói: “Nầy, có một lễ hội hằng năm cho Đức Giê-hô-va tại Si-lô, phía bắc Bê-tên, phía đông của con đường đi từ Bê-tên lên Si-chem và phía nam Lê-bô-na.” 20 Vậy họ khuyên người Bên-gia-min: “Hãy đi, núp trong các vườn nho 21 và khi thấy các cô gái của Si-lô đi ra nhảy múa với nhau thì anh em từ các vườn nho chạy ra, mỗi người trong anh em bắt lấy một người vợ trong các cô gái trẻ của Si-lô, rồi trở về đất Bên-gia-min. 22 Khi cha hay anh của họ đến phàn nàn với chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả lời: ‘Xin vì chúng tôi mà tha cho họ, vì trong lúc giặc giã, chúng tôi không bắt các nữ tù binh làm vợ cho chúng tôi. Hơn nữa, không phải anh em tự ý gả con gái cho họ, vì nếu như vậy, chắc anh em phải mắc tội.’” 23 Người Bên-gia-min làm theo như vậy. Trong khi các thiếu nữ đang nhảy múa, họ bắt một số đem về làm vợ, rồi trở về sản nghiệp mình. Họ xây lại thành và ở tại đó. 24 Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên trở về với bộ tộc và gia đình của họ, mỗi người trở về trong sản nghiệp mình. 25 Thời ấy, Y-sơ-ra-ên không có vua. Mỗi người làm theo ý mình cho là phải.

Suy ngẫm và hiểu

Dân Y-sơ-ra-ên đã đưa 400 người nữ bắt được từ Gia-be vùng Ga-la-át cho 600 người nam còn lại của Bên-gia-min, và bảo họ bắt cóc thêm 200 người nữ nữa từ Si-lô, và cưới họ. Đó là một giải pháp bất bình thường, nhưng lô-gíc của dân Y-sơ-ra-ên là bằng cách này họ có thể giữ lời thề của mình (không gả con gái cho người Bên-gia-min) và những người nam Bên-gia-min có thể có vợ. Một lần nữa, không có vua ở Y-sơ-ra-ên vào thời đó, vì thế dân Y-sơ-ra-ên làm những gì phải theo mắt mình (c.13-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.25 Chỉ có Đức Chúa Trời là Vị Vua thực sự của Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên, những người đã sống qua những ngày của Các Thẩm Phán, nghĩ rằng họ không có vua, nhưng Đức Chúa Trời thực sự là Vị Vua của họ. Họ không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời như Vị Vua của mình, dầu vậy, bởi vì họ đã thỏa hiệp đức tin qua việc chấp nhận những giá trị của Ca-na-an. Liệu chúng ta có đang sống những vào thời của Các Thẩm Phán, khi mà mọi người đều làm những điều phải theo mắt mình, hoặc là chúng ta có sống vào thời của Đức Thánh Linh, khi chúng ta hành động qua đức tin nơi Đức Chúa Trời, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-24 Các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên bảo những người nam Bên-gia-min “bắt cóc” con gái của họ, để giữ lời thề của họ không “gả” con gái họ cho người Bên-gia-min. Đây là một giải pháp xấu xa được sử dụng, mặt khác, để làm thành một mục đích tốt. Chúng ta hãy cẩn trọng để không phạm tội khi làm thành mục đích của mình.

Tham khảo   

21:25 Phán quyết cuối cùng. Một lời bình luận biên tập lại cuối cùng đã lặp lại những điều trước đó (17:6; 18:1; 19:1). Sự bội đạo của Y-sơ-ra-ên đã đạt đến những độ sâu xa, và tình trạng đã chuẩn bị cho việc đến của vị vua tin kính, Đa-vít, một người theo tấm lòng của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời đã lập một giao ước mãi mãi. Độc giả có tính cảm thông, người đi theo toàn bộ câu chuyện đang bị để khao khát một vị vua như thế.

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy giúp chúng con không sống vì những mục đích của chúng con, nhưng chỉ bởi đức tin rằng chỉ một mình Ngài có những giải pháp công bình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 8-10

Bình Luận:

You may also like