Browsing: giải pháp

Tin Lành
0

hesaveyouHoithanh.com – Khi mong muốn tìm kiếm một giải pháp cho tội lỗi tức là chúng ta nhận thấy rằng con người đang chìm đắm trong tội lỗi và nhu cầu cấp bách của tất cả nhân loại là phải thoát ra khỏi tội lỗi.