Home Tôi Viết ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA LÒNG CON

ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA LÒNG CON

by Thanh Tân
30 đọc

Ngài đã chết trên thập tự giá
Giữa hai người số phận giống nhau
Một bên trái và một người bên phải
Nhưng hai người khoảng cách xa nhau

Một Đức Chúa dang tay ôm cả
Những con người tội lỗi thế gian
Ngài hy sinh để làm nhịp dẫn
Hầu cho người qua bờ bến tình yêu

Nhưng tất cả chìm vào ưu tối
Chỉ một người tại Gô gô tha
Là tên cướp bị hành hình trên thập tự
Tin Ngài là Đấng Christ cứu thế gian
“JESUS ơi ! xin Ngài nhớ đến tôi
Khi lìa khỏi mang tôi theo với”

Chúa hứa với anh giờ này anh đã
“Ở cùng Ta nơi nước thiên đàng”
Một câu nói mà người thay đổi
Từ địa vị tội nhân trở thành con Trời
Từ sự chết tìm về sự sống
Tội ngập đầu cũng được thứ tha

Sao lòng ta còn nhiều cứng rắn
Lại còn nhiều cố chấp bất phân
Không mở miệng nói rằng con tin.
Đức Chúa Trời Đức Chúa của lòng con!

Nguyễn Hữu Tới

Bình Luận:

You may also like