Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Sự Phán Xét Đối Với Các Giáo Sư Giả

Ngày 26 – Sự Phán Xét Đối Với Các Giáo Sư Giả

by SU Việt Nam
30 đọc

Phi-e-rơ nói về những giáo sư giả, và sự phán xét sẽ giáng trên họ. Sau đó ông khuyên các Cơ Đốc nhân cảnh giác và thận trọng đối với những giáo sư giả này.

2 Phi-e-rơ 2:1-9

1 Nhưng đã có nhiều kẻ tiên tri giả xuất hiện trong dân chúng, và cũng sẽ có các giáo sư giả trong anh em; họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại, lại chối bỏ Chúa là Đấng đã chuộc mình, nhanh chóng chuốc lấy cho mình sự diệt vong. 2 Nhiều người sẽ đi theo sự phóng túng của họ; vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm. 3 Vì lòng tham, họ dùng những lời lẽ dối trá để trục lợi anh em; án phạt dành cho họ từ lâu nay vẫn còn hiệu lực, và sự diệt vong dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ. 4 Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng dung thứ các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng ném vào hỏa ngục và giam giữ trong nơi tối tăm(a) để chờ ngày phán xét; 5 nếu Ngài chẳng dung thứ thế gian xưa, nhưng dùng trận lụt lớn tiêu diệt thế giới vô đạo đó, chỉ giữ lại Nô-ê, người truyền giảng về sự công chính, và bảy người khác; 6 nếu Ngài đã đoán phạt các thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, khiến họ ra đống tro tàn để làm gương cho những kẻ muốn sống vô đạo đức; 7 và nếu Ngài đã giải cứu Lót, là người công chính rất đau buồn về cách sống phóng túng của những kẻ vô luân 8 (vì người công chính nầy sống giữa họ, ngày lại ngày linh hồn công chính của ông bị dằn vặt bởi những hành động vô luân của họ), 9 thì Chúa biết làm thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi sự thử thách, và giữ kẻ bất chính dưới hình phạt cho đến khi phán xét. 

Suy ngẫm và hiểu 

Các giáo sư giả lặng lẽ đến Hội Thánh và dẫn dụ hội chúng vào sự lẫn lộn với những lời nói dối của họ. Họ giả vờ tin Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng thực tế, họ chối bỏ Ngài, và chỉ quan tâm đến lợi của riêng mình (c.1-3). Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng, giống như các thiên sứ đã chối bỏ Đức Chúa Trời, những người gian ác vào thời của Nô-ê, và thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ tội lỗi, những giáo sư giả này sẽ không tránh được sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời  (c.4-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-6 Đức Chúa Trời luôn luôn đoán phạt sự ác. Sự phán xét của Ngài đối với các thiên sứ bại hoại, những người không tin kính vào thời Nô-ê, và thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cho thấy rõ ràng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết những giáo sư giả như thế nào. Liệu có phải dường như là trong thế giới này kẻ ác luôn luôn thành đạt, trong khi người công bình đã trở nên vô năng, hay không? Chắc chắn, Đức Chúa Trời công bình của chúng ta sẽ phán xét sự ác.

C.5, 7, 9 Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự tin kính của Ngài, thậm chí ngay trong giữa sự phán xét. Vì thế, Ngài bảo vệ Nô-ê và gia đình của ông khi Ngài phán xét thế giới bằng cơn nước lụt, và cứu Lót công bình khi Ngài phán xét Sô-đôm và Gô-mô-rơ bằng lửa. Tương tự, Đức Chúa Trời đến làm Chúa Cứu Thế cho dân của Ngài, những người đang bị khốn khó. Chúng ta hãy nhìn lên Đức Chúa Trời, Đấng cứu và bảo vệ chúng ta khỏi thế giới không tin kính này.

Tham khảo

2:3 Lòng tham cũng lèo lái những giáo sư giả. Họ lợi dụng các tín hữu bằng những lời giả dối của họ để kiếm được lợi ích về vật chất. Các giáo sư giả trong suốt lịch sử đã được đánh dấu bởi tội lỗi về tình dục, lòng tham muốn tiền bạc, và sự không trung thực. Tất cả các giáo sư như thế này phải đối diện với sự phán xét và sự hủy diệt.

2:5 Tiền đề nhỏ thứ hai: Nếu (A) Ngài không dung thứ thế gian xưa, nhưng cứu Nô-ê…cùng với bảy người khác, thì (B) Ngài chẳng lẽ lại không chắc chắn đoán xét những giáo sư giả (tiên đề lớn, c.9b-10a) trong khi cùng một lúc sẽ cứu những người tin kinh (tiên đề lớn, c.9a). Các Cơ Đốc nhân có thể là một thiểu số nhỏ, nhưng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ họ.

Cầu nguyện: Xin hãy bảo vệ chúng con khỏi những lời cám dỗ, những điều dẫn chúng con đi sai lạc khỏi đức tin nơi Ngài, Đức Chúa Trời ôi, và đặc biệt, xin hãy bảo vệ các Cơ Đốc nhân  khỏi những tà giáo của thời đại này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 27-29

Bình Luận:

You may also like