Home Tôi Viết Khi Sống Con Làm Gì Cho Chúa?!

Khi Sống Con Làm Gì Cho Chúa?!

by Thanh Tân
30 đọc

Chúa ơi con hỏi Chúa một điều
Cuộc đời này con sống được bao nhiêu.
Khi con sống con phạm tội nhiều
Khi hối cải nguyện xin Ngài tha thứ.

Khi con chết nguyện đem con về với Chúa.
Để gần Ngài có sự bình an.
Không xa Chúa vấn thân vào tội lỗi.
Ở gần Ngài hạnh phúc lắm Chúa ơi!

Khi con sống con làm gì cho Chúa.
Khi chết rồi có công trạng gì không.
Và khi sống con chỉ làm một việc.
Ăn năn tội mình xưng Chúa là Cha.

Con chẳng biết rao ra lời Chúa.
Chẳng góp phần vào công việc của Cha.
Con xin Chúa cho con biết một điều.
Là con còn sống được bao nhiêu.

Và khi sống con làm gì cho Chúa.
Hết cuộc đời hết sức của con.
Xin Chúa dạy để mấy năm còn lại.
Sống đẹp lòng làm sáng danh Cha.

Nguyễn Hữu Tới
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like