Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Ẩn Dụ Về Cái Đèn, Hạt Giống Và Hạt Cải

Ngày 11 – Ẩn Dụ Về Cái Đèn, Hạt Giống Và Hạt Cải

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 4:26-34

26 Ngài tiếp tục phán: “Vương quốc Đức Chúa Trời cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất; 27 dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên mà người ấy chẳng biết thể nào. 28 Vì đất tự sinh sản hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đòng và kết hạt. 29 Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra gặt, vì mùa thu hoạch đã đến.” 30 Ngài lại phán: “Chúng ta có thể lấy điều gì để so sánh hoặc dùng ẩn dụ nào để nói về vương quốc Đức Chúa Trời? 31 Vương quốc ấy giống như một hạt cải, khi đem gieo, nó nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống trên đất; 32 nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên, trở thành lớn nhất trong các loại rau, cành lá sum suê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới tàng nó được.” 33 Ngài dùng nhiều ẩn dụ tương tự để giảng đạo, tùy theo khả năng tiếp thu của họ. 34 Ngài không bao giờ giảng cho họ mà không dùng ẩn dụ; nhưng khi ở riêng với các môn đồ, Ngài giải thích tất cả cho họ.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã so sánh Nước Trời với một người nông dân kia vãi hạt giống xuống đất. Những hạt được vãi này nảy mầm và mọc lên trong khi chẳng một ai biết việc này xảy ra như thế nào; rồi nó được thu hoạch. Nước Trời cũng sẽ phát triển (gia tăng) trong khi không ai biết như thế nào, và rồi sẽ đến thời điểm thu hoạch (sự đoán xét). Đức Chúa Jêsus còn giải thích Nước Trời qua ẩn dụ hạt cải. Đúng là hạt nhỏ nhất – hạt cải mọc lên trở nên lớn hơn mọi cây khác – Nước Trời cũng có vẻ nhỏ bé và yếu ớt, nhưng Nước này sẽ trở nên nước mạnh nhất (c.26-34).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?                          

C.33-34 Đức Chúa Jêsus đã dùng nhiều ẩn dụ dạy dỗ để người ta có thể hiểu một cách dễ dàng hơn. Nhưng đối với những người tin và theo Ngài, thì Ngài giải thích ý nghĩa của Lời Ngài bằng những sự thấu hiểu nhiều hơn. Khi chúng ta thật sự tận hiến bản thân mình đi theo Đức Chúa Jêsus và tìm kiếm để vâng theo Lời Ngài, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta sự hiểu biết lớn hơn. Chúng ta hãy nắm lấy ân điển của Ngài và tìm kiếm Lời Chúa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26-29 Nước Trời ở trên chúng ta thông qua Đức Chúa Jêsus Christ, đang lớn lên trong khi chúng ta không hiểu như thế nào. Như hạt giống này đầy sức sống cho sự tăng trưởng của nó, Nước Trời cũng đầy sức sống như thế. Chúng ta hãy tin cậy vào quyền năng của Phúc Âm lan truyền (được trồng) một cách năng động trong nhiều tấm lòng của người ta, và rao truyền Lời Chúa cho nhiều người khác nữa.

Tham khảo   

4:29 Cái liềm và mùa thu hoạch là những ẩn dụ về sự đoán xét cuối cùng (so sánh với Giô-ên 3:13). 4:33 Sách Mác đã đơn sơ cung cấp những đoạn trích về việc dạy dỗ bằng chuyện ngụ ngôn của Đức Chúa Jêsus về lời của Nước Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời (so sánh với 1:45; 2:2; 8:32). Đức Chúa Jêsus đã dùng những câu chuyện ngụ ngôn để cảnh báo những kẻ chống nghịch Ngài, những người chưa thể trở lại với Ngài được (khi họ có thể nghe được câu chuyện này).

4:34 Một cách cá nhân, Đức Chúa Jêsus giúp các môn đồ Ngài hiểu và lĩnh hội được điều Ngài đang giảng dạy (xem c.10-12). Ngài không hề phán với họ mà không dùng chuyện ngụ ngôn, là một sự khái quát theo nghĩa rộng hàm ý rằng Ngài luôn luôn đưa vào các chuyện ngụ ngôn,  bất cứ khi nào Ngài dạy dỗ; điều đó không có nghĩa là Ngài chỉ phán bằng những câu chuyện ngụ ngôn mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cho dù ngay lúc này, cộng động của chúng con có thể yếu đuối, nhưng xin hãy giúp chúng con nhìn vào Nước mà Ngài sẽ làm trọn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 34-36

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like