Browsing: ẩn dụ

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đối với những lãnh đạo tôn giáo, những người hỏi Đức Chúa Jêsus “Bởi thẩm quyền nào…”, Đức Chúa Jêsus hỏi phép Báp-têm của Giăng Báp-tít đến từ đâu. Sau đó Ngài lên án sự gian ác của họ về việc không kính sợ Con Đức Chúa Trời, Đấng đang đứng trước họ, qua câu chuyện ngụ ngôn những người thuê vườn nho.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus kể ba ẩn dụ (kho báu, viên ngọc quý, và lưới đánh cá) để giải thích về giá trị của Vương quốc Đức Chúa Trời và sự vui mừng và thái độ của những người tìm được chúng. Ngài cũng phán về sự phân rẽ cuối cùng trong ngày phán xét cuối cùng.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus phán dạy về Thiên đàng bằng những ẩn dụ. Vì thế, Ngài đã bày tỏ rằng bí mật của Thiên đàng là không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ dành cho những người Đức Chúa Trời cho phép biết chúng.