Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Đức Chúa Jêsus Dẹp Yên Cơn Bão

Ngày 12 – Đức Chúa Jêsus Dẹp Yên Cơn Bão

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 4:35-41

35 Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” 36 Sau khi lìa đoàn dân, Ngài vẫn ở trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi; có một số thuyền khác cùng đi nữa. 37 Một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước; 38 nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, tựa trên chiếc gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài và thưa: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?” 39 Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng: “Hãy yên đi, lặng đi!” Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ. 40 Rồi Ngài bảo các môn đồ: “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?” 41 Các môn đồ vô cùng kinh hãi, nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”

Suy ngẫm và hiểu

Một buổi tối nọ, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài đang đi ngang qua biển Ga-li-lê trên một chiếc thuyền thì gặp một cơn bão. Sóng ập vào thuyền, thuyền đầy nước rồi mà Đức Chúa Jêsus vẫn đang ngủ. Các môn đồ đã đánh thức Ngài dậy, kêu lên rằng họ sẽ chết mất. Đức Chúa Jêsus thức dậy và quở gió và ra lệnh cho biển yên lặng. Sau đó, Ngài quở trách các môn đồ Ngài, những người đang hoảng sợ vì không có đức tin. Khi các môn đồ thấy rằng Đức Chúa Jêsus đã tể trị trên thiên nhiên thì họ kinh hãi (c.39-41).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.39-41 Kinh Thánh thường miêu tả quyền lực của Sa-tan như biển và những bão tố của nó, nhưng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cai trị được trên cơn bão mà thôi (Thi Thiên 89:9; 93:3-4; 107:29). Cho nên, sự kiện Đức Chúa Jêsus dẹp yên cơn bão này minh chứng rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.35-37 Các môn đồ đã đi theo con đường mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho họ, và ngay cả khi Đức Chúa Jêsus ở cùng họ, họ vẫn phải đối diện với hiểm nguy rất lớn. Tương tự như thế, “những cơn bão” trong đời sống chúng ta không biến mất đi chỉ bởi vì chúng ta sống bằng Lời của Đức Chúa Trời với đức tin nơi Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, điều quan trọng là ở giữa cơn bão, Đức Chúa Jêsus vẫn ở cùng với chúng ta, và đây là phước hạnh lớn nhất mà chúng ta có thể vui hưởng!

Tham khảo   

4:37 Biển Ga-li-lê thấp hơn so với mực nước biển212 mét, dẫn đến việc những trận gió xoáy hung dữ và những cơn bão bất thình lình (gió bão; so sánh với 6:48). 4:39. Hãy yên đi! Lặng đi! Đức Chúa Jêsus bày tỏ quyền năng thiên thượng của Ngài trên thiên nhiên. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dẹp yên những ngọn sóng (Gióp 12:15; Thi Thiên 33:3) và cơn bão (Gióp 28:25; Thi Thiên 107:25-30; A-mốt 4:13).

4:40-41 Đức Chúa Jêsus quở trách các môn đồ vì sợ (so sánh 7:18; 8:17-18, 21). Liều thuốc giải độc cho nỗi sợ hãi là đức tin, có nghĩa là tin cậy Đức Chúa Jêsus. Họ đã đúng khi quay sang Đức Chúa Jêsus, nhưng họ đang bị nỗi sợ hãi bủa vây và cảm giác bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Người này là ai? Các môn đồ hỏi một câu hỏi đúng, vì việc dẹp yên cơn bão đã đưa ra bằng chứng rằng người này cũng là Đức Chúa Trời thật.

Cầu nguyện:Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi Ngài, vì Ngài ở cùng chúng con ngay cả trong những cơn bão lớn nhất. Xin hãy giúp chúng con bình an ở trong Ngài.

Đọc KinhThánhtrong năm:Sáng Thế Ký 37-40

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like