Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Sự Khủng Hoảng Của Lời Hứa

Ngày 25 – Sự Khủng Hoảng Của Lời Hứa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 20: 1-18

1 Từ đó, Áp-ra-ham đi xuống vùng Nê-ghép, cư ngụ giữa Ca-đe và Su-rơ. Trong khi tạm trú ở Ghê-ra, 2 Áp-ra-ham nói với người ta về Sa-ra, vợ ông rằng: “Cô ấy là em gái tôi.” Vì thế, A-bi-mê-léc, vua Ghê-ra, truyền đem Sa-ra đến. 3 Nhưng ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến và phán với A-bi-mê-léc trong chiêm bao: “Ngươi sẽ chết vì người phụ nữ mà ngươi đã bắt. Nàng đã có chồng.” 4 Vua A-bi-mê-léc chưa đến gần nàng nên thưa rằng: “Lạy Chúa, Chúa nỡ tiêu diệt một dân vô tội sao? 5 Chẳng phải chính Áp-ra-ham đã nói với con: ‘Nàng là em gái tôi’ sao? Và chẳng phải chính cô ta cũng nói: ‘Đó là anh tôi’ sao? Con làm điều nầy với tấm lòng trung thực và bàn tay trong sạch.” 6 Đức Chúa Trời lại phán với vua trong chiêm bao: “Ta biết ngươi làm điều đó với lòng trung thực. Vì vậy, chính Ta đã ngăn cản ngươi phạm tội với Ta, và không cho ngươi động đến nàng. 7 Bây giờ, hãy giao nàng lại cho chồng, vì chồng nàng là một nhà tiên tri, người sẽ cầu nguyện cho ngươi và ngươi sẽ được sống. Nhưng nếu ngươi không giao lại thì phải biết rằng ngươi và tất cả những người thuộc về ngươi chắc chắn sẽ chết.”

8 A-bi-mê-léc dậy sớm, triệu tập triều thần đến, thuật lại rõ ràng những lời đó. Mọi người đều khiếp sợ. 9 Rồi, A-bi-mê-léc đòi Áp-ra-ham đến và nói: “Ngươi đã làm gì cho chúng ta vậy? Ta có làm điều gì không phải với ngươi đâu mà ngươi làm cho ta và cả nước phải phạm tội lớn như vậy? Ngươi đã làm cho ta những điều không nên làm.” 10 A-bi-mê-léc lại hỏi Áp-ra-ham: “Ngươi có ý gì mà lại làm như vậy?” 11 Áp-ra-ham đáp: “Tôi làm vậy vì nghĩ rằng nơi nầy chắc không có người nào kính sợ Đức Chúa Trời. Họ có thể vì vợ tôi mà giết tôi mất. 12 Thật ra thì nàng cũng là em gái tôi, em một cha khác mẹ; nhưng tôi đã cưới nàng làm vợ. 13 Khi Đức Chúa Trời khiến tôi lưu lạc khỏi nhà cha tôi, tôi có nói với nàng: ‘Đây là cách nàng bày tỏ tình yêu đối với ta: Bất cứ nơi nào chúng ta đi đến, nàng hãy giới thiệu ta là anh của nàng.’” 14 Vua A-bi-mê-léc đem chiên, bò, tôi trai tớ gái tặng Áp-ra-ham, và giao trả Sa-ra, vợ ông lại cho ông. 15 Vua nói: “Nầy, xứ sở ta sẵn dành cho ngươi, ngươi thích đâu thì ở đó.” 16 Rồi vua nói với Sa-ra: “Nầy, ta ban cho anh ngươi một nghìn miếng bạc; đây là bức màn che mắt mọi người ở với ngươi, và ngươi sẽ được minh oan trước mặt mọi người.” 17 Sau đó, Áp-ra-ham cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Ngài chữa lành cho A-bi-mê-léc, vợ và các nữ tì của vua để họ có thể sinh con cái. 18 Trước đó, do vụ Sa-ra, vợ Áp-ra-ham, nên Đức Giê-hô-va đã khiến cho mọi người nữ trong hoàng gia A-bi-mê-léc không sinh sản được.

Suy ngẫm và hiểu

Sau sự đoán xét Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Áp-ra-ham đã đi đến vùng Ghê-ra. Tại đó, Áp-ra-ham lại một lần nữa nói dối rằng Sa-ra là em gái mình, và một lần nữa lại có nguy cơ mất vợ của mình, như ông đã làm ở Ai Cập. Lại một lần nữa, Đức Chúa Trời đã bảo vệ Sa-ra, lần này là từ A-bi-mê-léc, vua Ghê-ra (c.1-7).

A-bi-mê-léc, người đã nghe thấy cảnh báo của Đức Chúa Trời trong chiêm bao của mình, đã sợ và trách Áp-ra-ham. Áp-ra-ham đã ngỏ lời xin lỗi, nói rằng ông sợ người Ghê-ra không kính sợ Đức Chúa Trời, sẽ giết ông và thực tế, Sa-ra là người em cùng cha khác mẹ của ông, vì vậy đó không phải hoàn toàn là một lời nói dối (c.8-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-18 Mặc dù Áp-ra-ham yếu đuối, nhưng Đức Chúa Trời vẫn phục hồi vai trò của ông như là nguồn của mọi phước hạnh. Qua lời cầu nguyện của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời đã chữa lành sự hiếm muộn của nhà A-bi-mê-léc, và khiến họ có thể sinh con cái. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa, Đấngđã làm cho chúng tathành con đường phước hạnh thông qua ân điển của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-10 Áp-ra-ham, nguồn của mọi phước hạnh và là cha của nhiều dân tộc, đã bị A-bi-mê-léc, một người ngoài lời hứa, chất vấn và quở trách. Con cái của Đức Chúa Trời nên luôn rất thận trọng để không làm che khuất ánh sáng của Chúa bằng đời sống của họ.

Tham khảo

20:1 Chẳng có lý do cụ thể nào được đưa ra về sự di chuyển của Áp-ra-ham tới Ghê-ra về phía bắc Nê-ghép. Áp-ra-ham và Sa-ra không được các cư dân trong vùng biết đến. 20:9 A-bi-mê-léc có lý khi thách thức Áp-ra-ham vì lừa dối mình về tình trạng của Sa-ra, vợ ông. Đôi khi, thuật ngữ tội trọng ý nói tội ngoại tình.

20:14-16 Sự hào phóng của A-bi-mê-léc, trên sự vô tội của ông, tương phản với sự lừa dối sắc sảo để phục vụ cho mình của Áp-ra-ham đối với sự thật về Sa-ra. Những hành động của vị vua là một sự khẳng định rất công khai rằng ông đã không hành động không đúng với Sa-ra, và do đó ông không phải là cha của bất kỳ đứa trẻ nào mà bà ấy có thể sinh ra.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy bảo vệ chúng con khỏi những cám dỗ và xin hãy giúp chúng con sống bằng đức tin như Ngài muốn chúng con sống.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 11-14

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like