Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Phán Xét Giáng Trên Sô-Đôm Và Gô-Mô-Rơ

Ngày 24 – Sự Phán Xét Giáng Trên Sô-Đôm Và Gô-Mô-Rơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 19: 24-38

24 Đức Giê-hô-va khiến mưa lưu huỳnh và lửa của Đức Giê-hô-va từ trời trút xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ, 25 hủy diệt hai thành nầy, cả vùng đồng bằng, cùng với tất cả cư dân trong thành và mọi cây cỏ mọc trên đất. 26 Nhưng vợ của Lót ngoảnh nhìn lại đằng sau nên biến thành một tượng muối. 27 Sáng hôm sau, Áp-ra-ham dậy sớm và đi đến chỗ mà ông đã đứng chầu Đức Giê-hô-va. 28 Ông nhìn về hướng Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và khắp vùng đồng bằng, thì thấy một luồng khói từ dưới đất bốc lên như khói của một lò lửa lớn. 29 Khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành trong đồng bằng, nơi Lót đang ở, Ngài nhớ đến Áp-ra-ham nên đã cứu Lót ra khỏi cuộc tàn phá đó. 30 Lót không dám ở Xoa nên đã cùng hai con gái bỏ lên núi. Ông sống trong một hang đá với hai con gái mình. 31 Cô chị bảo cô em: “Cha đã già, trong vùng lại không còn người nam nào đến kết duyên với chúng ta theo cách thông thường trong thiên hạ. 32 Nào, chúng ta hãy phục rượu cho cha, rồi lại nằm với ông, để chúng ta có thể duy trì dòng giống bởi cha chúng ta.” 33 Vì thế, đêm đó hai cô phục rượu cho cha mình, rồi cô chị đến nằm với cha, nhưng ông chẳng biết lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. 34 Hôm sau, cô chị nói với cô em: “Nầy, đêm qua chị đã nằm với cha rồi. Tối nay chúng ta cũng hãy phục rượu cho cha, rồi em đến nằm với cha để chúng ta có thể duy trì dòng giống bởi cha chúng ta.” 35 Đêm đó, hai cô lại phục rượu cho cha mình, rồi cô em đến nằm với cha, nhưng ông cũng chẳng biết lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. 36 Vậy, cả hai con gái của Lót đều mang thai bởi cha mình. 37 Cô chị sinh một con trai, đặt tên là Mô-áp. Đó là tổ phụ của dân Mô-áp ngày nay. 38 Cô em cũng sinh một con trai, đặt tên là Bên Am-mi. Đó là tổ phụ của dân Am-môn ngày nay.

Suy ngẫm và hiểu

Khi gia đình của Lót vào được thành Xoa, Đức Chúa Trời đãtrút lưu huỳnh và lửa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ và hủy diệt hoàn toàn hai thành này. Khi vợ của Lót đã bất tuân lệnh của các thiên sứ và nhìn lại đằng sau, bà đã ngay lập tức biến thành tượng muối. Chỉ có Lót và hai con gái của ông sống sót (c.24-29). Sau đó, hai con gái của Lót đã phạm một tội vô cùng nghiêm trọng đối với cha của họ, bằng cách cho ông uống rượu say để họ có thể nằm với ông và sinh con của ông. Con của họ, Mô-áp và Bên Am-mi, trở thành tổ phụ của dân Mô-áp và Am-môn (c.30-38).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.23-25 ​​Đức Chúa Trời đã hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ theo hoạch định của Ngài. Những người đã sống như họ mong muốn và tin tưởng họ có thể có bất cứ điều gì mà họ muốn bằng quyền lực và sức mạnh, đã không ngờ rằng họ sẽ mất mọi thứ chỉ trong chốc lát. Sự kiện này nên là một lời cảnh báo cho tất cả những ai sống đời sống không tin kính trước sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus Christ (2 Phi-e-rơ 2:6).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.31-38 Điều mà Lót để lại trong thế gian này là sự loạn luân nhục nhã, và những kẻ thù của Y-sơ-ra-ên mà sự loạn luân của ông gây ra (Mô-áp và Am-môn). Một kết cục tương tự đang chờ đợi những Cơ Đốc nhân nào đang theo đuổi sự vui vẻ của thế gian hơn là theo đuổi ý muốn của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

19:26 Vợ của Lót coi thường lời chỉ dẫn của thiên sứ là đừng ngó lại đằng sau (c.17) và đã biến thành tượng muối, có lẽ bị nhấn chìm trong chất bốc lửa mưa xuống thành những cục nóng chảy từ trời. 19:27-29 câu chuyện kể bỏ qua Lót để tập trung vào Áp-ra-ham một cách vắn tắt, nhắc cho độc giả nhớ về sự cầu thay của ông cho Lót và gia đình của Lót (18:20-33).

19:30 Mặc dù Lót đã cầu xin trốn đến thành Xoa (c.20, 22), nhưng sự hủy diệt đồng bằng bao phủ ông bằng nỗi sợ hãi đến mức ông đã rời khỏi thành và đi đến sống trên núi. Tại đó, ông và các con gái mình sống trong một hang đá. Các cuộc khảo sát về khảo cổ học đã cho thấy rằng những hang động xung quanh Biển Chết thường được dùng như là những nơi trú ẩn.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con sống bằng cách phụ thuộc vào Ngài, Đấng thực hiện tất cả những điều Ngài phán.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 8-10

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like