Browsing: khủng hoảng

Dưỡng Linh
0

HoiThanh.com – Bạn đang đối diện với những khủng hoảng nào? Thất nghiệp, những vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, sự đổ vỡ trong hôn nhân, con cái nổi loạn ở tuổi thiếu niên, sự chối bỏ của những người đã từng yêu quí bạn? Đức Chúa Trời vẫn đi với chúng ta và biết cách giải quyết các nan đề của chúng ta. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta cầu xin Ngài và sẵn sàng làm mọi điều theo đường lối Ngài và đúng thời điểm của Ngài.