Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Tôi Sẽ Ra Như Vàng Ròng

Ngày 07 – Tôi Sẽ Ra Như Vàng Ròng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 23:1-17

1 Gióp đáp rằng: 2 “Đến hôm nay, tiếng than của tôi vẫn còn cay đắng, tay tôi muốn ngăn chận tiếng rên xiết của mình. 3 Ước gì tôi biết nơi nào tìm được Chúa, tôi sẽ đến chầu trước ngai Ngài! 4 Tôi sẽ trình bày trường hợp tôi trước Ngài, miệng tôi đưa ra đầy đủ lý lẽ. 5 Tôi sẽ biết những lời Ngài đáp lại, và hiểu điều Ngài muốn phán dạy tôi. 6 Chẳng lẽ Chúa đem quyền năng lớn lao của Ngài ra tranh luận với tôi sao? Không, Ngài sẽ lắng nghe tôi. 7 Tại đó người ngay thẳng sẽ biện luận với Ngài, và tôi sẽ mãi mãi thoát khỏi Đấng phán xét tôi. 8 Nầy, nếu tôi sang hướng đông, Ngài không có đó; tôi quay về hướng tây, cũng chẳng nhìn thấy Ngài; 9khi Ngài làm việc ở phía bắc, tôi không gặp được Ngài; khi Ngài quay xuống phía nam, tôi cũng chẳng thấy Ngài.10 Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng. 11 Chân tôi bám theo bước Chúa; tôi giữ đúng đường Ngài, không sai lệch. 12 Tôi chẳng xa lìa các điều răn của môi Ngài, luôn giữ kín trong lòng mình lời từ miệng Ngài.13 Chính Ngài đã quyết định thì ai làm Ngài đổi ý? Ngài đã muốn điều gì, Ngài nhất định thi hành; 14 Ngài sẽ làm xong điều Ngài định cho tôi: và nhiều điều tương tự Ngài đã định trong lòng. 15 Vì thế, tôi kinh hãi trước mặt Ngài; mỗi khi nghĩ đến, tôi đều thấy run sợ Ngài. 16 Đức Chúa Trời khiến lòng tôi bủn rủn, Đấng Toàn Năng làm tôi phải kinh hoàng. 17 Dầu vậy tôi sẽ không nín lặng trong bóng tối, lúc bóng đêm mịt mùng che kín mặt tôi.”

Suy ngẫm và hiểu

Nếu Gióp biết Đức Chúa Trời ở đâu, ông muốn chạy đến với Ngài và biện hộ cho sự vô tội của mình. Nhưng Đức Chúa Trời im lặng, như thể Ngài ẩn mình đối với Gióp (c.1-12). Tuy vậy, thậm chí trong tình cảnh khốn khổ như thế, Gióp vẫn xưng nhận rằng bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng Tể trị Tối Cao, Ngài sẽ thay đổi thế giới theo ý muốn của Ngài. Gióp xưng nhận rằng có ý muốn của Đức Chúa Trời – thậm chí trong sự đau đớn của ông (c.13-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-10 Đức Chúa Trời tuyệt đối trọn vẹn và là một Quan Án công bình. Dường như Đức Chúa Trời đang không lắng nghe, nhưng Ngài nghe thấy và lắng nghe tất cả những tiếng kêu và lời cầu nguyện của chúng ta trong những nỗi đau đớn của chúng ta. Chúng ta có cảm thấy khó khăn khi sống một cách công bình theo Lời của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có đang bị đau đớn và bị áp bức vì đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Jêsus hay không? Chúng ta hãy cầu nguyện hết lòng với Quan Án công bình của chúng ta, Đấng sẽ nghe và giải quyết những sự cáo buộc sai trái đối với chúng ta và chứng minh sự vô tội của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-5, 10-12 Thậm chí trong thảm họa kinh khiếp và khi bạn bè của ông tấn công, Gióp không từ bỏ sự công chính của mình. Ngay cả với chúng ta, chúng ta cũng có những sự thử nghiệm từ Sa-tan, kẻ liên tục kiện cáo chúng ta. Nhưng chúng ta không được đầu hàng, nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời công bố chúng ta là công bình trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Tham khảo

23:3–7 Lần cuối cùng Gióp sử dụng kiểu ngôn ngữ luật pháp này, ông tin rằng Đức Chúa Trời vừa lờ đi, lại vừa lên án ông (so sánh 9:3, 16, 19). Ở đây, niềm tin quyết của ông đúng là ngược lại: nếu Gióp có một thính giả, Đức Chúa Trời sẽ chú ý (23:6), và Gióp sẽ được tuyên bố trắng án (c.7).

23:10–12 Trong mong ước của ông trình bày một trường hợp trước Đức Chúa Trời, Gióp đề cập đến cách sống của ông bằng từ ngữ điển hình của văn chương khôn ngoan. Ông tin cậy rằng Đức Chúa Trời biết cách ông bước đi: Gióp đã bền bỉ theo những bước chân của Đức Chúa Trời, bây giờ ông quay đi khỏi con đường của mình, và ông đã coi trọng mạng lệnh của Đức Chúa Trời và lời nói của miệng Ngài hơn cả sự chu cấp cho đời sống thuộc thể của ông.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con qua nỗi đau của chúng con và xin hãy làm Quan Án công bình của chúng con, hỡi Đức Chúa Trời!

Đọc KinhThánh trong năm: Ê-sai 33-35

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like