Browsing: gióp

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Sau câu trả lời cuối cùng và sự ăn năn của Gióp (c.1-6), để đáp lại nhiều câu hỏi Đức Chúa Trời đặt ra (chương 38-41), chúng ta thấy sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời và sự phục hồi hoàn toàn cho Gióp.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Trong chương 33 Ê-li-hu đứng vững như một luật gia của Đức Chúa Trời, chống lại sự kiện tụng mà Gióp đệ trình (chương 29-31).

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Trong hành lang của Đức Chúa Trời, Gióp đưa ra những bằng cớ bảo vệ cho sự trọn vẹn của mình. Nếu ông không sống cách ông tuyên bố rằng ông đã sống, ông xưng nhận rằng ông sẵn sàng nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Thay vì tranh cãi lại với Ê-li-pha, Gióp sốt sắng mong ước được Đức Chúa Trời, Đấng sẽ là Quan Án của ông trong sự phán xét của Ngài, xưng ông là công chính.

1 2