Home Văn Nghệ Phước

Phước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phước cho người… nhận lời hay!
Kế mưu kẻ dữ đoạn ngay chẳng tòng
Quyết không đứng… đường tội nhân
Cho lòng trong sạch tâm thần tương giao.

Đồng bàn nhạo báng cớ sao?
Không ngồi chung chỗ nhốn nhào uống ăn
Lòng vui luật Chúa thành văn (*)
Như cây gần nước trái ăn bởi mùa.

Lá không tàn héo già nua
Mọi sự thạnh mậu Chúa vùa hanh thông
Nhưng rồi kẻ ác lông nhông
Rác rơm gió thổi mao hồng bay đi.

Trong ngày đoán xét một khi…
Làm sao đứng nổi so bì người ngay
Công bình chánh trực tỏ bày
Tội nhân một chỗ… sẽ ngày phân chia.

Giê-hô-va… biết lối lề…
Biết người công chính… bảo che bội phần
Song đường kẻ ác tội nhân
Diệt vong là chắc… Chân Thần phân minh.

(*) Luật pháp Đức Giê-hô-va.

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like