Browsing: vàng ròng

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Thay vì tranh cãi lại với Ê-li-pha, Gióp sốt sắng mong ước được Đức Chúa Trời, Đấng sẽ là Quan Án của ông trong sự phán xét của Ngài, xưng ông là công chính.