Home Cho Người Việt Tóc Trên Đầu

Tóc Trên Đầu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Không có nhà tiên tri hay sứ giả nào trước Chúa Giê-xu dám nói đến phần nhỏ nhất của thân thể là sợi tóc, để bảo rằng Cha trên trời lưu tâm đến mọi chi tiết nhỏ nhất của đời sống. Ngay trong khoa học, mãi đến gần đây ta mới thấy người ta chẻ sợi tóc làm tư cho chúng ta xem.

Theo khoa học thì tóc bắt đầu có sau khi con người được thụ thai, và vào lúc ra đời, tóc cho biết khá nhiều về cách toàn thân được nuôi dưỡng trong lòng mẹ. Sau khi sinh ra, một sợi tóc được coi như là một tủ hồ sơ tin tức cho biết người mẹ đã ăn uống ra sao, đã săn sóc thân thể như thế nào và cả cách sống của người ấy nữa. Phân tích một sợi tóc người ta còn có thể nói được là mẹ có sử dụng ma tuý trong khi mang thai nhi hay không. Tại sao vậy? Vì mỗi một sợi tóc được nuôi bằng một tia máu chuyền tin tức và chứa các tin tức ấy lại trong chân tóc của bạn.

Nhưng Chúa Giê-xu còn cho biết một điều khác nữa, đó là Thượng Đế ghi nhận từng sợi tóc trên đầu ta rơi xuống nữa, nghĩa là không có chi tiết nào trong đời ta mà Chúa bỏ qua. Bạn có thể nói rằng: “Tôi cũng muốn tin như thế lắm, nhưng tôi gặp bao nhiêu là khó khăn, tôi thấy khó chấp nhận lắm.”

Làm sao ta có thể bắc được nhịp cầu ngang qua vực sâu cô đơn thất vọng làm cho đời sống chúng ta cằn cỗi không nhận được lời hứa quan tâm của Chúa? Chỉ có một chiếc cầu lòng tin. Vâng, phải tin rằng các lời Chúa đã hứa là chân thật. Lòng tin của ta sẽ trở thành chiếc cầu bắc ngang qua những dòng nước chảy siết trong cuộc đời ta. Ta sẽ an tâm biết bao khi nhớ rằng Chúa quan tâm đến từng việc nhỏ trong đời ta, nhỏ như sợi tóc vậy.

Nguyễn Sinh
Nguồn Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like