Home Cho Người Việt Làm Sao Bạn Biết Có Thượng Đế?

Làm Sao Bạn Biết Có Thượng Đế?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một người vô thần rất chủ quan, đến với một người tin Chúa và hỏi rằng:

Tôi xin phép hỏi ông ba câu hỏi. Trước tiên, làm sao ông biết chắc rằng Thượng Đế tồn tại? Ông có thể chứng minh có Thượng Đế được không? Câu hỏi thứ hai, làm sao ông biết Kinh Thánh là đúng? Và câu cuối cùng, nếu có Thượng Đế, tại sao Ngài để cho biết bao nhiêu người đau khổ như vậy?

Đây là những câu hỏi rất thông thường và người tin Chúa không vững nhiều khi lúng túng nhưng ta nên nhớ rằng:

Kinh Thánh không bao giờ có ý định chứng minh sự tồn tại của Thượng Đế – Kinh Thánh chỉ trình bày về Thượng Đế tồn tại và nói về sự tham dự của Thượng Đế vào các việc của loài người.

Ta có thể đưa ra nhiều lý do về việc Thượng Đế tồn tại, các lý do đó đã từng thuyết phục lòng người qua nhiều thế kỷ, đó là:

1. Nguyên nhân và hậu quả của thế giới này.

2. Một kiểu mẫu nào cũng phải có người vẽ kiểu.

3. Ý thức đạo đức về lẽ phải đã khiến loài người tôn thờ tạo hóa, dù rằng qua các văn hóa có các hình ảnh để thờ phượng hay là những nhân vật còn đang sống mà người ta tôn trọng và thờ phượng.

Thực ra, ta không thể nào chứng minh là Thượng Đế tồn tại, nhưng ta có thể chứng minh rằng chấp nhận sự việc Chúa tồn tại còn hợp lý hơn là phủ nhận Ngài. Thượng Đế không phải là một ý niệm trừu tượng như nhiều tôn giáo dạy, nhưng Ngài là một đấng bậc, một người Cha đã từng tự mạc khải cho con người. Cố gắng hiểu những mạc khải đó trước khi tin nhận Thượng Đế nên nhiều người đã không nắm được sự kiện trung tâm quan trọng nhất về sự tồn tại của Ngài và chân lý về mạc khải của Ngài trong con người của Chúa Giê-xu.

Dù rằng ta khó chứng minh Thượng Đế tồn tại, ta vẫn có thể đến tiếp xúc với Thượng Đế qua Chúa Giê-xu là con của Ngài, là đấng đã sống, chết và chứng minh thần tính của Ngài bằng cuộc phục sinh huyền diệu khỏi cõi chết. Khác hẳn với mọi tôn giáo, Chúa Giê-xu thách thức mọi người đem lời dạy của Chúa ra mà phân tích thử nghiệm. Chúa Giê-xu từng nói: Nếu người nào làm theo ý Thượng Đế, người ấy sẽ biết những gì tôi dạy là do từ Thượng Đế hay tôi tự mình nói ra.

Chúa Giê-xu sống lại từ cõi người chết, đó là điều quan trọng nhất của Kinh Thánh Tân Ước. Chúa đòi hỏi không những ta phải nhận thức và tôn thờ Chúa, nhưng còn đòi hỏi cả cuộc đời và sự tồn tại của tôi và các bạn. Làm sao tôi trốn tránh Chúa được?

Nguyễn Sinh

[contact-form-7 id=”20937″ title=”contact tin nhận Chúa”]

Bình Luận:

You may also like