Browsing: Tạo hóa

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – Johannes Kepler, nhà thiên văn người Đức, là người tin Thượng Đế rất chân thành. Một hôm có người bạn vô thần đến nói chuyện với Kepler về sao. Kepler thường hay cố chứng minh cho bạn hay rằng Thượng Đế là Đấng Sáng tạo nên tất cả mọi sự vật, nhưng anh bạn vô thần chẳng bao giờ chịu tin.

1 2