Home Cho Người Việt Bất Tử Có Thật Không ?

Bất Tử Có Thật Không ?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Có người hỏi một chính trị gia là người tin Chúa rằng:

-Người chết có sống lại được nữa hay không?

Người này trả lời:

-Chắc chắn là người ấy sẽ sống lại. Chắc chắn như ngày sẽ xuất hiện sau một đêm tối, như những ngôi sao di chuyển trên các quỹ đạo, như những ngọn sóng mà những cơn sóng tạo ra. Chính trị gia ấy đã đứng chung hàng với những vĩ nhân suốt trong lịch sử của nhân loại, người tin Chúa cũng có mà người vô tín cũng có, những người đồng ý rằng có đời sống sau khi chết đi. Những người đó là: Socrates, Plato, Kant, Goethe, Henry James, Edison, Pascal và vô số người khác nữa đều tin rằng có đời sống sau khi chết đi.

Đa số những lời bàn về sự bất tử đều là do những người sống ở phía bên này của sự chết và phát biểu dựa vào logic. Tuy nhiên nếu có người nào đã bước qua ngưỡng cửa của sự chết và rồi trở lại đời dương thế và cho chúng ta một bài báo cáo đầy đủ các chi tiết, thì có lẽ dễ chấp nhận là một sự thật hơn. Nhưng người hoài nghi có thể nghĩ như thế. Tức là có người nào được bác sĩ tuyên bố là chết rồi sau đó sống lại và cho chúng ta cái cảm tưởng về cuộc sống sau cái chết, thì chắc là thu hút lắm.

Nhưng nếu có người nào đã chết vài ngày rồi sống lại thì có xác thực hơn không? Vâng, đã có một người như vậy. Người ấy là Giê-xu, hiện nay còn đang sống. Người đã sống trên đời 33 năm và sau đó bị giết chết trên thập giá. Người đã chết trong ba ngày. Người nói: Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta sẽ sống, mặc dù người ấy đã chết.

Nếu Chúa Giê-xu sống lại từ nấm mồ thì những gì Người nói về cõi bất tử phải trở thành chắc chắn nhất và có thẩm quyền nhất, mặc dù có khác với các chuyện huyền thoại trong các tôn giáo nói về cõi bất tử. Cái khác biệt quan trọng là chính Chúa Giê-xu đã thật sự chết và đã từ mồ mả trở về làm cho lời nói của Chúa có thẩm quyền hơn tất cả. Chúa Giê-xu đã vào cõi chết và đắc thắng tử thần. Chúa là người duy nhất có thể nói: Vì ta đã sống, các con cũng sẽ sống.

Bạn đã có niềm tin vào sự sống lại chưa?

[contact-form-7 id=”20937″ title=”contact tin nhận Chúa”

Nguyễn Sinh

Bình Luận:

You may also like