Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Đời Sống Bước Đi Trong Tình Yêu Thương

Ngày 30 – Đời Sống Bước Đi Trong Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 14:13-23

13 Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn cả là quyết định không đặt hòn đá làm vấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình. 14 Trong Đức Chúa Jêsus, tôi biết và tin quyết rằng chẳng có vật gì tự nó là ô uế; nhưng nó là ô uế đối với ai xem nó là ô uế. 15 Nếu vì một thức ăn mà bạn làm tổn thương anh em mình thì bạn đã không cư xử theo tình yêu thương rồi. Đừng vì một thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chết thay. 16 Vậy đừng để việc tốt của anh em bị gièm chê. 17 Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. 18 Người nào phục vụ Đấng Christ theo cách ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người tôn trọng. 19 Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận và xây dựng cho nhau. 20 Đừng vì một thức ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Thật ra mọi vật đều thanh sạch, nhưng ai vì một món ăn mà gây cho người khác vấp ngã thì thật là sai lầm.

21 Tốt nhất là không ăn thịt, không uống rượu hoặc làm điều gì gây vấp phạm cho anh em mình. 22 Bạn có đức tin thể nào thì hãy giữ cho mình thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước cho người nào không tự lên án mình về những gì mình đã chấp nhận! 23 Nhưng người nào còn nghi ngại mà cứ ăn thì bị lên án rồi, vì không hành động bởi đức tin. Việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi.

Suy ngẫm và hiểu 

Các Cơ Đốc nhân phải cẩn thận sao cho việc làm và sự xét đoán của họ không trở thành vật cản cho anh em mình. Vì họ là anh em mà Đấng Christ đã cứu qua sự chết của Ngài, chúng ta phải quan tâm và tôn trọng họ (c.13-16).

Các Cơ Đốc nhân được tự do ăn mọi thứ. Điều này là bởi vì thức ăn tự nó không phải là không thanh sạch. Nhưng trước khi các Cơ Đốc nhân hưởng sự tự do này thì họ phải học để rèn tập việc tự kiểm soát và tôn trọng các anh em khác (c.17-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-18 Đức Chúa Trời đã ban cho các Cơ Đốc nhân sự công chính, bình an và vui mừng trong Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta, các tội nhân nên công chính, cho nên chúng ta phải chấp nhận những thành viên yếu đuối hơn trong cộng đồng. Chúng ta hãy cùng hưởng bình an với họ như Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta bình an qua Đấng Christ. Rồi sẽ có niềm vui tràn ngập giữa chúng ta! Như vậy, ở đâu chúng ta sống khi Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta thì ở đó nước Đức Chúa Trời được thể hiện và là nơi Đấng Christ tể trị.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-23 Chúng ta có cam kết giống như Phao-lô, người nói là sẽ “không bao giờ ăn thịt để khỏi tạo cớ vấp phạm cho anh em” (1 Cô-rinh-tô 8:13) không? Chúng ta hãy nghĩ về ý nghĩa của Phúc Âm và đảm bảo rằng chúng ta không đánh mất anh em mình vì những vấn đề nhỏ nhặt, vì thế cộng đồng của chúng ta sẽ được bình an.

Tham khảo

14:20-21 Phao-lô thúc giục người mạnh mẽ đừng hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời trong những người yếu đuối bằng việc ăn thức ăn sẽ gây vấp phạm cho người yếu đuối. Ông quả quyết với người mạnh mẽ mọi thức ăn đều thanh sạch, nhưng dẫu cho người mạnh mẽ, những người không lên án chống lại việc ăn đồ ăn như thế,  vẫn phạm tội khi người khác vấp ngã và bỏ Đấng Christ bởi việc quan sát cách mà người mạnh mẽ cư xử.

14:22 Có khả năng ở đây nhắc đến người mạnh mẽ. Đức tin mà bạn có cũng có nghĩa là đức tin của họ mà họ có thể ăn mọi thứ (c.1-2, 23). Họ không được yêu cầu nhượng bộ sự lên án của họ, nhưng họ không nên cư xử theo cách làm tổn thương đến đức tin của người khác và vì thế dẫn đến sự đoán xét trên chính họ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp cộng đồng của chúng con bày tỏ nước Đức Chúa Trời khi chúng con theo đuổi sự công chính, bình an và vui mừng trong Đức Thánh Linh.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 13-15

 

Bình Luận:

You may also like