Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Ngài Đã Sống Lại

Ngày 20 – Ngài Đã Sống Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 28:1-10

1 Sau ngày sa-bát, lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. 2 Kìa, đất rung chuyển dữ dội, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. 3 Hình dung thiên sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. 4 Các lính canh quá sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết. 5 Nhưng thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: “Đừng sợ hãi, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, Đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. 6 Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. 7 Hãy mau đi nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và nầy, Ngài đang đi đến miền Ga-li-lê trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ gặp Ngài. Ấy là điều ta báo cho các ngươi.”

8 Hai phụ nữ nầy vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ của Ngài. 9 Bất chợt, Đức Chúa Jêsus gặp họ và nói: “Chào các con!” Họ đến gần, ôm chân Ngài và thờ lạy Ngài. 10 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Đừng sợ, hãy đi bảo các anh em Ta đến Ga-li-lê, tại đó họ sẽ gặp Ta.”

Suy ngẫm và hiểu

Vào rạng sáng ngày sau ngày Sa-bát, hai Ma-ri đến mộ của Đức Chúa Jêsus. Đất rúng động, và một thiên sứ lăn tảng đá lớn khỏi lối vào. Các lính canh thấy điều này thì ngất đi, và những người nữ sợ hãi (c.1-4). Thiên sứ bảo với những người nữ rằng Chúa sống lại rồi và Ngài đang đi đến Ga-li-lê. Khi họ đang trên đường đi báo điều này cho các môn đồ, thì Chúa phục sinh đã đến và gặp gỡ họ. Những người nữ đã đi theo Đức Chúa Jêsus đến cuối cùng đã nhận được cơ hội vinh quang là những người đầu tiên gặp Đức Chúa Jêsus phục sinh (c.5- 10).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-6 Đức Chúa Jêsus đã chết trên thập tự giá và bị chôn, nhưng đã sống lại. Vì thế, những người nữ, những người đi đến mộ để xức xác Đức Chúa Jêsus, đã thấy ngôi mộ trống không và nhận được tin từ thiên sứ là Chúa đã sống lại. Vào buổi sáng phục sinh này, chúng ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã ban hy vọng thật cho chúng ta bằng cách đánh bại sự chết và sống lại.

C.10 Đức Chúa Jêsus cho những người nữ biết tin về sự phục sinh của Ngài trước hết, tuy nhiên, trong xã hội Do Thái lúc đó, phụ nữ nằm trong số những người thấp kém. Đức Chúa Jêsus đã làm điều này vì những người nữ này đã ở cùng Ngài đến cuối cùng. Chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì ân điển của Ngài cho phép chúng ta rao truyền Phúc Âm bất kể địa vị của chúng ta, chỉ phụ thuộc vào đức tin của chúng ta nơi thập tự giá và sự phục sinh. Chúng ta hãy rao ra sự vui mừng của sự phục sinh cho thế giới này.

Tham khảo

28:1 ngày thứ nhất trong tuần lễ. Ngày Chúa Nhật. Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác (27:61). Những người phụ này vẫn trung tín cách can đảm. 28:2 đất rung chuyển dữ dội, vì một thiên sứ của Chúa. Đất rung chuyển xảy ra hoặc đồng thời với sự xuất hiện của thiên sứ hoặc có nghĩa là thiên sứ đã lăn tảng đá ra.

28:3-4 sợ thiên sứ. Sự xuất hiện của thiên sứ thường gây ra sợ hãi (Các Quan Xét 13:19-20). Lính canh có lẽ là những người lính thiện chiến, nhưng họ chưa từng chứng kiến điều gì giống như thế này. 28:7 Ga-li-lê. Vị trí trung tâm của chức vụ trên đất của Đức Chúa Jêsus, vẫn tiếp tục giữ tầm quan trọng trong suốt chức vụ sau phục sinh của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa phục sinh! Xin hãy giúp chúng con đối mặt với kẻ ác với hy vọng Ngài ban cho chúng con qua sự phục sinh của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sử Ký 20  22

 

Bình Luận:

You may also like