Home Văn Nghệ Mừng Chúa Sống Lại

Mừng Chúa Sống Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Hôm nay con Chúa tới đây
Hân hoan kỷ niệm mừng ngày Phục Sinh
Cha sai con một của mình
Huyết hồng vô tội, cứu tinh loài người,
Giê-su đã sống thật rồi
Ba ngày âm phủ, rồi về cùng Cha.
Trước đây Ngài đã nói ra
Sống từ cõi chết, rồi Ta về trời
Thật vậy Ngài nói y lời
Chúa không sống lại, ấy thời nói sai

Không sống lại thì cứu được ai?
Sống từ cõi chết, quyền oai vô cùng
Giê-xu vô đối, lẫy lừng
Hoàn thành “cứu chuộc”, Cha từng đã trao
Chúa Cha hoạch định trên cao
Chúa Con chịu chết bước vào thực thi
Thánh Linh vùa giúp, trị vì
Tâm thần, lẽ thật ta đi theo Ngài

Giê-su sự sống không sai
Còn là sự sáng, cho ai tin Ngài
Ta không chết vì Ngài đã chết,
Ta không đau, Chúa gánh bệnh rồi
Đời đời sự sống bên Người
Giê-su đã sống lại rồi không lo
Chết rồi, lại sống Chúa cho
Còn được kế tự cơ đồ nơi Cha
Cùng vang khúc khải hoàn ca
Ba ngôi chí thánh trong ta đời đời.

Hà Nội, ngày 17/4/2014
Lê Văn Tỉnh

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like