Home Cho Người Việt Gặp Chúa Cách Riêng Tư

Gặp Chúa Cách Riêng Tư

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúa phán: “Các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ ta.” Đào tạo môn đệ hay làm cho người khác trở nên môn đệ của Chúa, đó là mạng lệnh Chúa trao phó cho tất cả con dân Chúa. Chính vì vậy mà những người đã tin nhận Chúa đều muốn chia xẻ Tin Mừng cứu rỗi cho người khác, phương tiện truyền thông nầy như những phương tiện khác đều là những cách Thiên Chúa dùng để đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người.

Một lý do khác khiến người tin Chúa nóng lòng muốn loan báo Tin Mừng là lời hứa hay đúng hơn là lời tiên tri về ngày tận thế. Chúa Giê-xu phán: Phúc âm Nước Trời phải được công bố khắp thế giới cho mọi dân tộc đều biết, rồi mới đến ngày tận thế. Nói như vậy có nghĩa là khi Phúc Âm của Chúa được rao truyền khắp nơi trên thế giới, lúc đó Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Ngày tận thế sẽ là ngày mà tin mừng cứu rỗi của Thiên Chúa được loan báo khắp nơi. Để ngày của Chúa mau trở lại, cách duy nhất là loan báo tin mừng cứu rỗi cho tất cả mọi người. Tiếp nhận hay khước từ ơn cứu rỗi là quyền tự do của mỗi người, nhưng trách nhiệm của người tin Chúa là phải loan báo tin mừng cứu rỗi cho mọi người đều biết. Nếu Bạn hay bất cứ một người nào trên thế giới nầy chưa một lần nào nghe về tin mừng cứu rỗi trong Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu chưa trở lại. Vì vậy mà chúng tôi phải tận lực loan báo tin mừng cứu rỗi đó.

Trong ngày cuối cùng khi đứng trước mặt Chúa, Chúa sẽ xét xử mỗi người tùy quyết định của họ. Nếu họ chưa bao giờ nghe về Chúa, chưa bao giờ biết đến Tin Mừng cứu rỗi của Chúa, thì đó là lỗi của những người đã tin nhận Chúa mà không loan báo tin mừng. Vì vậy Bạn đừng ngạc nhiên khi chúng tôi cứ tiếp tục nói về Tin Mừng cứu rỗi trong Chúa Giê-xu và kêu gọi mọi người đặt lòng tin nơi Chúa.

Nhưng thưa quý vị, đó mới là một mặt của vấn đề mà thôi, chúng tôi loan báo tin mừng cứu rỗi không phải chỉ vì mạng lệnh của Chúa hay để cho ngày của Chúa mau đến. Chúng tôi loan báo tin mừng cứu rỗi vì không thể giữ riêng cho mình những gì mà mình đã kinh nghiệm. Công tác loan báo tin mừng cứu rỗi thường được gọi là làm chứng. Một người làm chứng là một người đã tai nghe mắt thấy một điều gì đó và chia xẻ lại những kinh nghiệm của mình.

Tôi được sinh ra trong một gia đình có đạo và từ nhỏ tôi nghĩ như vậy đương nhiên mình là con của Chúa. Nhưng sự thật không phải như vậy. Lời Chúa dạy: Mọi linh hồn đều thuộc về Ta, linh hồn cha cũng như linh hồn con, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Lời Chúa cho thấy có một trách nhiệm cá nhân giữa mỗi người với Chúa. Một người không thể đương nhiên là con của Chúa vì sinh ra trong gia đình có đạo. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về số phận của linh hồn mình trước mặt Thiên Chúa. Mỗi người phải ý thức mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa một cách riêng tư cho chính mình.

Và đó là bài học đầu tiên tôi đã học cho chính mình và tôi đã quyết định đặt lòng tin nơi Chúa cách riêng tư cho chính mình vào năm 1961. Một bài học khác mà tôi đã học cho chính mình là bài học sau đây. Lúc nhỏ, tôi vẫn nghĩ rằng nếu mình tham gia các hoạt động và công tác của nhà thờ, nếu mình đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, không bỏ qua một buổi lễ nào thì mình sẽ được Chúa vui lòng, mình được làm con của Chúa. Một lần nữa, lời Chúa dạy thật rõ ràng trong vấn đề nầy. Chúa phán: không phải bất cứ ai thưa với Ta: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Ta là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Chúng ta có thể gọi tên Chúa, nhân danh Chúa làm điều nầy điều nọ, nhưng nếu chính bản thân chúng ta chưa một lần gặp Chúa, chưa một lần đối diện với Ngài thì chúng ta vẫn ở ngoài Chúa. Chúa phán với những người đó: Ta không biết các ngươi bao giờ! Biết là nói đến một mối quan hệ riêng tư, đậm đà, thân thiết giữa ta với Chúa và mối quan hệ nầy chỉ có khi ta đặt lòng tin nơi Chúa cách cá nhân, riêng tư, giữa ta với Chúa.

Như vậy, sinh ra trong gia đình có đạo không nhất thiết đã là con của Chúa. Thi hành mọi lễ nghi và sinh hoạt tôn giáo không nhất thiết là trở nên con của Chúa. Để được làm con của Chúa, mỗi người chúng ta phải rộng mỡ tâm hồn tiếp đón Chúa cách riêng tư, cách cá nhân. Khi Chúa đến trong trần gian nầy, Chúa đã đến với mỗi người cách riêng tư cá nhân.

Khi một nhà lãnh đạo tinh thần là Ni-cô-đem đến với Chúa, Chúa bảo ông phải được tái sinh mới được vào nước Chúa. Khi một thiếu phụ người Sa-ma-ri tự hào về nơi thờ tự của dân tộc mình, Chúa cho bà biết phụng thờ Chúa là phụng thờ trong tâm linh và trong lẽ thật. Khi một thiếu phụ bị bắt quả tang về tội tà dâm, Chúa phán với bà, “Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa!” Với những người đánh cá, Chúa kêu gọi họ và hứa với họ rằng, “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người!” Sứ đồ Phao-lô nguyên là một người chống đối Chúa, bách hại con dân Chúa, Chúa đã trực tiếp đến với ông và hỏi ông: “Sao ngươi bách hại Ta?”

Suốt cả lịch sử, mỗi người gặp Chúa đều đến với Chúa cách riêng tư và thiết lập mối quan hệ cá nhân giữa mình với Chúa. Và đó là bước đầu tiên quan trọng, quyết định mọi đường đi, nước bước và cuộc sống của mình. Bạn thân mến, hôm nay trong giờ phút nầy, tôi tin chắc những lời Bạn đang nghe là những lời Thiên Chúa dành cho Bạn. Chúa phán:

Nầy đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với Ta (Khải Huyền 3:20)

Bạn có mời ai đến dùng bữa với mình bao giờ chưa? Chắc hẳn là có. Giờ ngồi ăn chung với nhau cũng là giờ để chúng ta trò chuyện tâm tình. Ngồi ăn chung với nhau nói lên tình bạn thân thiết. Và đó chính là mối quan hệ Chúa muốn thiết lập với Bạn. Thiên Chúa là người Cha nhân từ đã tạo dựng chúng ta và mỗi chúng ta là con của Ngài . Nhưng chúng ta giống như những đứa con xa nhà, đã từ bỏ, đã khước từ Thiên Chúa, bây giờ, Thiên Chúa kêu gọi Bạn trở về với Ngài. Tiếng nói Bạn nghe giờ nầy, chương trình phát thanh nầy là những tiếng gõ cửa của Chúa. Bạn đã nghe tiếng gõ cửa nhưng Bạn có sẵn sàng mở cửa mời Ngài ngự trị tâm hồn của mình giờ nầy không?

Hãy nhớ, có ba quyết định quan trọng trong đời và quyết định quan trọng nhất là chọn ai làm chủ đời mình. Hãy để cho Chúa Giê-xu làm Chủ đời Bạn, để cho Ngài dìu dắt, Bạn sẽ kinh nghiệm được điều mà Kinh Thánh gọi là sự sống đời đời. Sự sống đời đời là một cuộc sống có ý nghĩa trên cõi đời nầy và một đảm bảo cho cõi vĩnh hằng. Không ai trong chúng ta sống mãi ở đời. Chúng ta sống là mỗi ngày đi gần với cõi vĩnh hằng hơn một bước. Bạn đang bước đi như thế nào trên cõi đời nầy và có đảm bảo gì cho cõi tương lai không? Niềm tin nơi Chúa Giê-xu sẽ quyết định tất cả vì chính Ngài đã quan tâm đến Bạn đến nỗi giáng trần chịu chết vì Bạn. Chúng tôi mời Bạn đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đó chính là Phúc Âm, là tin mừng cứu rỗi chúng tôi muốn loan báo cho Bạn hôm nay.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Nguồn Tinlanhbayarea.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like