Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Dòng Dõi Của Ca-In Và Sết

Ngày 08 – Dòng Dõi Của Ca-In Và Sết

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 4:16-26

16 Ca-in lui ra khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va và ở trong đất Nốt, về phía đông của Ê-đen. 17 Ca-in ăn ở với vợ, nàng thụ thai và sinh Hê-nóc. Ca-in xây một cái thành và đặt tên là Hê-nóc, theo tên con trai mình. 18 Hê-nóc sinh Y-rát; Y-rát sinh Mê-hu-da-ên; Mê-hu-da-ên sinh Mê-tu-sa-ên; Mê-tu-sa-ên sinh Lê-méc. 19 Lê-méc cưới hai vợ; một người tên là A-đa, một người tên là Si-la. 20 A-đa sinh Gia-banh; Gia-banh là tổ phụ của các dân sống trong lều trại và nuôi gia súc. 21 Em của Gia-banh là Giu-banh, tổ phụ của những người chơi thụ cầm và thổi sáo. 22 Còn Si-la sinh Tu-banh Ca-in, là người rèn đủ các loại dụng cụ bén bằng đồng và sắt. Em gái của Tu-banh Ca-in là Na-a-ma. 23 Lê-méc nói với hai vợ mình: “Hỡi A-đa và Si-la! Hãy nghe tiếng ta; Nầy, các người vợ Lê-méc, hãy lắng tai nghe ta nói: Ta đã giết một người vì gây thương tích cho ta, và một đứa trẻ vì đánh ta sưng bầm.24 Nếu Ca-in được báo thù bảy lần, thì Lê-méc sẽ được báo oán bảy mươi bảy lần.”

25 A-đam lại ăn ở với vợ, bà sinh được một trai, đặt tên là Sết,vì bà nói: “Đức Chúa Trời đã cho tôi một đứa con khác thay cho A-bên đã bị Ca-in giết.” 26 Sết cũng sinh được một trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đó, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Suy ngẫm và hiểu

Ca-in đã định cư trong đất Nốt và sinh ra dòng dõi mình. Có một người được gọi là Lê-méc trong số con cháu của Ca-in, người đầu tiên cưới hai vợ. Ông ta cũng rất hung bạo và không biết xấu hổ ngay cả khi phạm tội giết người. Các con của Lê-méc là Gia-banh, Giu-banh, Tu-banh Ca-in và Na-a-ma – đã đóng góp rất nhiều vào sự tiến bộ của nền văn minh lúc bấy giờ (c.16-24).

Trong lúc ấy, A-đam và Ê-va lại sinh con trai nữa và gọi là Sết. Con trai của Sết là Ê-nót. Sau khi Ê-nót được sinh ra người ta đã bắt đầu cầu khẩn danh Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài (c.25-26).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.25-26 Đức Chúa Trời đã ban cho A-đam một con trai khác thay thế A-bên. Đức Chúa Trời đã hoạch định để tiếp tục “gia phổ đức tin” của Ngài qua Sết. Từ đó trở đi, con đường đức tin trong thế gian này không bao giờ bị phá vỡ. Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời tiếp tục dòng dõi đức tin qua tất cả các Cơ Đốc nhân, những người tin vào Đức Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17 Hê-nóc, con của Ca-in sống trong một thành mang tên ông, nhưng Hê-nót, hậu duệ của Sết (5:24) đã đi cùng với  Đức Chúa Trời và được đón lên trời. Bạn hy vọng nhà của bạn và điểm đến cuối cùng của bạn sẽ ở đâu? Điều gì sẽ xảy ra nếu lòng của chúng ta bị chi phối hướng đến các giá trị trong  thế giới này hơn là đối với các giá trị của Nước Đức Chúa Trời?

Tham khảo   

4:17-24 Những câu này cung cấp thông tin chọn lọc về con cháu của Ca-in, kết thúc với sự mô tả về Lê-méc (c.19), người lấy làm kiêu hãnh về việc trả thù “bảy mươi bảy lần” bằng việc giết chết một người đã gây thương tích cho ông. Bảy đời từ Ca-in, Lê-méc giống như tổ tiên của mình, nhưng hình như còn tệ hơn.

4:25-26 Tiềm năng của sự sinh Sết được ngay lập tức nhấn mạnh bằng sự quan sát, Vào thời đó, người ta đã bắt đầu cầu khẩn danh Chúa (c.26), nghĩa là  tìm kiếm Ngài trong việc thờ phượng (công khai). Các chi tiết không được đưa ra, nhưng sự hàm ý có thể là sự cầu khẩn danh Chúa này đã bắt đầu trong chính phạm vi gia đình của A-đam

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống như là một trong những dân sự của Ngài, là những người cầu khẩn danh Chúa.

Bình Luận:

You may also like