Home Cho Người Việt Chúa Màu Da Nào?

Chúa Màu Da Nào?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một năm khác tôi lại nhận được một tấm thiệp mừng Giáng Sinh khác gởi từ Nhật, lần này thì tất cả mọi người quanh máng cỏ đều là người Nhật cả. Tất nhiên thoạt xem ai cũng cho là vô lý. Tuy nhiên họa sĩ thường vẽ những người sống ngay xung quanh mình. Người da đen vẽ người da đen, người da vàng vẽ da vàng. Một điểm khác là họa sĩ muốn cho người xem tranh biết rằng Chúa không thuộc về một dân tộc nào, nhưng là chung cho mọi người. Mặt khác, có ai thấy những người trong tấm thiệp Giáng Sinh thật sự bao giờ đâu. Tất cả chỉ là tượng trưng thôi mà.

Một em bé da đen một hôm hỏi bà mẹ là người tin Chúa Giê-xu rằng:

Mẹ ơi, Chúa da đen hay da trắng hả mẹ?

Bà mẹ không ngần ngừ, trả lời ngay: 

-Chúa không phải da đen, mà cũng không da trắng. Chúa có màu da như nước ấy con ạ. Con thấy nước không, nước chẳng bao giờ có màu phải không con. Nhưng mặt đất này chỗ nào lại chẳng có nước. Chúa cũng vậy đó con. Chúa không thuộc về một giống người nào, nhưng là chung cho mọi người, cũng như nước vậy đó.

Chúng ta biết Chúa không có màu da vì Chúa không có thân xác, Chúa vô hình. Chúa ở khắp mọi nơi. Người da đen có thể nghĩ rằng Chúa da đen cho gần họ. Người Nhật tưởng tượng ra Chúa da vàng giống như mình. Người Tây Phương nghĩ rằng Chúa cũng da trắng như họ. Thật ra Chúa là của chung tất cả mọi người và Ngài không phân biệt như loài người. Ngài thương yêu tất cả và cũng đã chịu hi sinh cho tất cả.

Đó là điều quan trọng về Chúa.

Nguồn Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like