Browsing: chúa màu da nào

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Một năm vào mùa Giáng Sinh, tôi nhận được tấm thiệp in thật đẹp, nhưng hình bà Ma-ri, ông Giô-sép và Chúa Hài Đồng đều là da đen cả. Ngay những người mục tử đến thăm Chúa lúc ban đầu cũng da đen, đó là một tấm thiệp gởi từ một nước Châu Phi.