Home Cho Người Việt Tiếp Nhận

Tiếp Nhận

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khi tin mừng cứu rỗi của Chúa được trình bày cho một phụ nữ, bà ấy thích lắm, nhưng bảo rằng: 

-Tôi sợ rằng Thượng Đế sẽ không bao giờ chấp nhận tôi.

  Người khách bảo bà: 

-Tôi đồng ý với bà về điểm đó, Thượng Đế sẽ không bao giờ chấp nhận.

Bà ấy ngỡ ngàng nhìn khách, vì không ngờ người ấy lại trả lời như thế. Nhưng khách nói thêm:

-Không,Thượng Đế không bao giờ chấp nhận bà thật, nhưng Ngài đã chấp nhận Chúa Giê-xu là con Ngài, và nếu bà bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu, thì Thượng Đế sẽ chấp nhận bà, tha thứ tội ác cho bà và cho bà làm con của Ngài.

Nhiều người lầm tưởng rằng vì mình ăn ở thiện lành nên Thượng Đế quan tâm đến mình. Kinh-thánh cho hay rằng, không có gì trong chúng ta, hoặc những gì chúng ta làm có thể xứng đáng để chúng ta nhận tình thương và ân huệ của Chúa cả. Việc Chúa cứu chúng ta hoàn toàn là do lựa chọn của Chúa, đức nhân từ của Ngài và sự chết hi sinh của Chúa Giê-xu.

Chúng ta không thể nào hiểu tại sao Chúa bằng lòng chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta có thể hiểu Chúa chấp nhận chúng ta như thế nào. Chúng ta được chấp nhận là nhờ Chúa Giê-xu, Đấng đã  đền trả án phạt tội thay cho chúng ta và cho chúng ta được nối kết với Ngài. Khi nào chúng ta trực tiếp đặt niềm tin nơi Chúa và nhận sự tha thứ tội thì  chắc chắn chúng ta được Thượng Đế chấp nhận.

Nguồn Tinlanhmienbac
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like