Home Tin Lành Giáng Sinh: Lời Tiên Tri Về Giáng Sinh

Giáng Sinh: Lời Tiên Tri Về Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sự việc Chúa Giê-xu giáng trần là một sự kiện lịch sử không ai chối cãi được. Hơn thế nữa, sự việc Chúa Giê-xu giáng sinh làm người đã thay đổi bao nhiêu cuộc đời và đó là những bằng chứng hùng hồn nhất về sự kiện lịch sử trọng đại này, sự kiện đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại: trước và sau Chúa giáng sinh.

Đọc thánh sử, chúng ta thấy rằng sự việc Chúa Giê-xu giáng trần không phải là việc ngẫu nhiên nhưng đã nằm trong chương trình của Thiên Chúa từ khi con người phạm tội. Sau khi con người nghe lời cám dỗ của ma quỷ, bất tuân lời Thiên Chúa, Thiên Chúa đã nghiêm nghị phán với con rắn là hiện thân của ma quỷ những lời như sau:

Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy còn mầy sẽ cắn gót chân Người (Sáng thế ký 3:15)

Chữ “Người” trong câu Kinh Thánh này chỉ về Chúa Giê-xu là dòng dõi của người nữ, vì Chúa Giê-xu đã mang thân xác con người sinh ra trong dòng dõi của loài người. Lời tiên tri này cũng cho thấy ma quỷ chỉ có thể cắn gót chân Chúa còn Chúa sẽ giày đạp đầu rắn. “Cắn gót chân” hàm ý gây thương tích sơ sài còn “giày đạp đầu” cho thấy Chúa Giê-xu sẽ tiêu diệt tận gốc rễ mầm mống của tội lỗi.

Đó là lời tiên tri đầu tiên về sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh đã có từ hàng ngàn năm trước khi Chúa ra đời. Bảy trăm năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, nhà tiên tri Ê-sai cũng đã được Thiên Chúa mạc khải để viết những lời như sau về việc ra đời của Chúa Cứu Thế. Ông viết:

Một trinh nữ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên (Ê-sai 7:14)

(Em-ma-nu-ên là tiếng Do-thái có nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta). Khi Chúa Giê-xu ra đời, một thiên thần đã hiện đến ông Giô-sép là dưỡng phụ của Chúa. Lúc ấy ông đang phân vân, định từ hôn người vợ hứa vì bà đã mang thai khi còn là trinh nữ. Thiên thần phán với ông Giô-sép những lời như sau:

Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sinh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (Phúc Âm Ma-thi-ơ 1:20-23)

Lời tiên tri 700 năm trước đã ứng nghiệm từng lời từng chữ khi trinh nữ Ma-ri mang thai Chúa Giê-xu và danh hiệu Em-ma-nu-ên đã được nhắc lại. Thật ra không có danh hiệu nào đầy đủ hơn để nói lên việc nhập thể của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sinh ra làm người nghĩa là Đức Chúa Trời, chính Thiên Chúa đã đến với con người, ở với con người chúng ta.

Chúng ta đã thấy hai lời tiên tri về việc Chúa ra đời. Lời tiên tri về mục đích: Chúa Giê-xu ra đời để phá hủy quyền lực của tội ác là ma quỷ. Và lời tiên tri về phương cách: Chúa Giê-xu ra đời qua một trinh nữ. Kinh Thánh cũng nói tiên tri hay cho biết trước về nơi chốn Chúa hạ sinh. Khi những nhà thông thái Đông phương đi theo vì sao lạ tìm Con Trời giáng thế, họ đã đến Giê-ru-sa-lem vì đó là thủ đô. Nhưng họ đã được các thầy thông giáo cho biết là Chúa giáng sinh ở Bết-lê-hem vì có lời tiên tri chép như vầy:

Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa… từ người sẽ ra một tướng, là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân Ta (Phúc Âm Ma-thi-ơ 2:6)

Đó là lời tiên tri từ sách Mai-ca, một vị tiên tri cũng sống 700 năm trước lúc Chúa sinh hạ. Không một nhân vật nào trong lịch sử mà nơi sinh và cách sinh hạ được nói đến trước một cách rõ ràng và đầy đủ như vậy. Điều này cho thấy sự việc Chúa Giê-xu giáng sinh nằm trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Chúng ta chẳng những thấy mục đích, phương cách, nơi chốn Chúa Giê-xu giáng sinh nhưng cũng thấy được hy vọng trong những lời tiên tri này.

giáng sinh, tiên tri, tin lành, noel, chúa

Tiên tri Ê-sai, sau khi nói trước về việc Chúa Giê-xu sẽ do một trinh nữ sinh hạ đã viết những lời như sau:

Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt… Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi (Ê-sai 9:1-6).

Lời tiên tri này nói về ánh sáng, về niềm vui thay cho bóng tối và chết chóc. Điều đó co được là vì “có một Con Trẻ đã sinh cho chúng ta.” Nói khác đi hy vọng, ánh sáng, niềm vui đã đến với nhân loại vì Chúa Giê-xu đã vào đời. Chúa Giê-xu đã vào đời để giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi, Chúa Giê-xu đã vào đời qua một trinh nữ, Chúa không mang mầm mống của tội lỗi, vì vậy Chúa mới có thể cứu con người. Chúa Giê-xu cũng là Thiên Chúa vì Ngài được gọi là Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Ngài cũng được gọi là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, tức là vị cố vấn siêu phàm và Ngài cũng là Chúa Bình An, đem lại cho nhân loại bình an thật sự.

Mùa Giáng Sinh là Mùa Vọng, là ngóng trông, hướng về ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng trần. Chúa Giê-xu đã giáng trần để giải thoát con người khỏi gông cùm của tội lỗi và ban cho con người bình an thật sự trong tâm hồn. Quý vị đang vọng về đâu? Chung quanh chúng ta có lẽ người ta đang bận rộn về Giáng Sinh mà không biết Giáng Sinh là gì? Hãy dừng lại, suy nghĩ đến mục đích, phương cách và kết quả giáng sinh mang lại cho chúng ta. Hãy nhớ Đức Chúa Giê-xu là Con Trời đã trở thành con người để chúng ta là con người có thể trở thành Con Trời, con của Thiên Chúa, khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Quý vị đang ở đâu trong Mùa Giáng Sinh này? Hãy trở về với Chúa hôm nay, Chúa đã vào đời để cứu chúng ta, đừng để Giáng Sinh đến rồi Giáng Sinh đi mà chúng ta cũng vẫn chưa được cứu. 

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like