Home Tin Lành Có Chỗ Đứng

Có Chỗ Đứng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Như thế là Palestine đã có độc lập và chủ quyền trên mạng lưới toàn cầu trước khi có một lãnh thổ quê hương xác định.

Việc công nhận Palestine trên mạng lưới thật ra chỉ có ý nghĩa về việc thông tin.  Kể từ nay ký hiệu thông tin chính thức viết tắt trên mạng lưới toàn cầu của Palestine sẽ là hai chữ “ps”, cũng như Israel đã được dùng ký hiệu “il” từ lâu nay. Hai chữ bé nhỏ này xác định tên nước, cũng như chữ com trong các địa chỉ thông thường khác. Việt Nam đã được công nhận từ lâu và cũng có ký hiệu xác định nước là “vn”.

Cơ quan quốc tế thẩm quyền trong việc cấp phát ký hiệu cho mỗi nước trên được mệnh danh là Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, tạm dịch là Công Ty Mạng Lưới Toàn Cầu đặc trách Cung Cấp Danh Hiệu và Số, viết tắt là ICANN. Một nước muốn có danh hiệu và số trên mạng phải nộp đơn cho cơ quan này, cơ quan đó sẽ căn cứ vào các quyết nghị của LHQ để cấp ký hiệu.

Việc cấp số ký hiệu không mang tính chất công nhận quốc gia Palestine, tuy nhiên người ta vẫn cho đó là bước mở đầu.

Những người Israel cho rằng việc công nhận Palestine trên mạng lưới toàn cầu là quá sớm vì chẳng khác nào công nhận một người có bằng tiến sĩ trước khi người ấy nhận bằng chính thức.

Tuy nhiên Yaser Doleh, một kỹ sư phần mềm, là người tìm ký hiệu “ps” cho Palestine nói rằng Internet không phải là chỗ hoạt động chính trị. Khi sử dụng ký hiệu ps, giúp cho người sử dụng mạng có thể biết một công ty hay một tổ hợp nào đó của người Palestine có mặt trong biên giới Palestine mà thôi.

Ngày nay trên mạng lưới toàn cầu đã có trên 200 ký hiệu tên nước được dùng. Đa số là các nước đã độc lập. Một số hải đảo lại có ký hiệu riêng. Ngay như nam cực cũng có một ký hiệu.

Câu chuyện về nước Palestine chưa có lãnh thổ mà đã có chỗ trên mạng lưới toàn cầu làm cho nhiều người nghĩ rằng, có lẽ rồi ra người ta không cần đến biên cương lãnh thổ nữa và có thể sống chung trên toàn thế giới. Tuy nhiên mạng lưới vẫn là mạng lưới và người Palestine vẫn chưa có lãnh thổ của họ.

Trong dân tộc gọi là Palestine có rất nhiều tin Chúa Giê-xu và mặc dù không có lãnh thổ gọi là quê hương, họ vẫn có một nước Trời mà không ai có thể tranh chấp hay đuổi họ ra được. Chính vì thế mà họ vẫn sống, dù không có quê hương và bị đuổi từ nơi này sang nơi khác thường xuyên.

Nhiều người ngày nay có khi bị khước từ quyền công dân vì lý do tin nhận Chúa. Tuy nhiên không phải vì thế mà họ không có quê hương. Họ vẫn sống trong nước Chúa và vẫn là công dân nước trời.

Làm công dân trong một nước đã quan trọng, nhưng làm công dân trong nước trời là một vinh dự. Nếu bạn bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu thì bạn có ngay quyền công dân nước trời và bạn thuộc về nước trời ngay tức khắc. Mời bạn quyết định việc ấy càng sớm càng tốt.

Theo Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like