Browsing: có chỗ đứng

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – Nhằm đúng ngày Đức Giáo Hoàng (ĐGH) đến thăm thánh địa Giê-ru-sa-lem vào cuối tháng Ba năm 2000. Trong một cuộc gặp gỡ lãnh tụ Yasser Arafat, ĐGH nói rằng người Palestine đã phải chịu đau khổ quá nhiều, đáng được quyền làm chủ một quê hương. Sau đó thì nước Palestine được chấp nhận gia nhập vào mạng lưới toàn cầu Internet.