Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Làm Trong Sự Kín Nhiệm

Ngày 12 – Làm Trong Sự Kín Nhiệm

by Ban Biên Tập
30 đọc
Ngày 12: LÀM TRONG SỰ KÍN NHIỆM
Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh:

Ma-thi-ơ 6:1-15

Việc Thiện
1 “Các con hãy thận trọng về việc công đức của mình, đừng phô trương cho người ta thấy, nếu không, các con sẽ không được Cha các con ở trên trời ban thưởng.2 Vì thế, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt thiên hạ như phường đạo đức giả thường làm trong hội đường và ngoài phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. 3 Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được giữ kín; 4 và Cha con là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con.”
Sự Cầu Nguyện
5
“Khi các con cầu nguyện, đừng như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện trong hội đường hay nơi quảng trường

cho người ta thấy. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đầy đủ phần thưởng của mình rồi. 6 Riêng phần con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha con, là Đấng ở trong nơi kín đáo và Cha con, là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con. 7 Khi cầu nguyện đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng cầu nhiều lời sẽ được nhậm. 8 Vậy, đừng bắt chước họ, vì Cha biết các con cần gì trước khi các con cầu xin.
9 Các con hãy cầu nguyện như thế này:‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh,10 Nước Cha được đến,Ý Cha được nên,Ở đất như ở trời.11 Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày.

12 Xin tha tội cho chúng con,Như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con.13 Xin đừng để chúng con sa vào chước cám dỗ Nhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác.’14 Nếu các con tha tội cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha cho các con. 15 Nếu các con không tha tội cho người ta, Cha các con cũng sẽ không tha tội các con.”

Câu hỏi suy gẫm:

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

 

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 1-4: Đức Chúa Trời thấy mọi việc làm kín giấu của chúng ta và báo lại tùy theo việc chúng ta làm (Thi 139:1-3). Đức Chúa Trời coi sóc đường người công bình và tán thưởng họ với tình yêu (Thi 1:6). Nên, dù chúng ta làm việc gì cũng đừng làm để người khác xem thấy, nhưng làm trước mặt Đức Chúa Trời Đấng thấy và biết mọi điều.
mother_teresa_011
Mẹ Tê-rê-sa, một trong những con người của sự kín nhiệm!
Câu 9-13: Đức Chúa Trời Cha quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta, Ngài nghe và đáp lời cầu khẩn của chúng ta. Trong khi trước đây không một ai ngoài Chúa Giê-su có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha, giờ đây các môn đồ Ngài có quyền sử dụng một từ tuyệt diệu tương tự là “A-ba”. Chúng ta ngày nay cũng gọi Đức Chúa Trời là “A-ba, Cha” trong Chúa Giê-su (Rô-ma 8:15), và chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời trong cùng một mức độ thân mật giống như Chúa Giê-su và giãi tỏ với Đức Chúa Trời mọi nhu cầu của chúng ta. Bạn tận hưởng đặc ân diệu kỳ được trở thành con của Đức Chúa Trời như thế nào?
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 11-13: Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ tể trị trong tôi và ý Ngài được nên ngày hôm nay, trong mọi khía cạnh của cuộc đời tôi – những nhu cầu vật chất, những vấn đề về mối quan hệ, và trong trận chiến chống lại điều ác. So với lời cầu nguyện của Chúa thì đời sống cầu nguyện của tôi chi tiết và thực tế như thế nào?
♣ Cầu nguyện: ► Dù con làm điều gì, xin Chúa giúp con hoàn thành sự công bình thật trước mặt Ngài.
(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).
Bình Luận:

You may also like