Browsing: việc kín giấu

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 6:1-15
pray2Sau khi Chúa dạy con người về vương quốc Đức Chúa Trời cách để hướng lên sự sống toàn hảo (Ma-thi-ơ 5:48), Ngài tiếp tục dạy làm cách nào để sự toàn hảo thật được hoàn thiện trong các lĩnh vực làm việc thiện, cầu nguyện và kiêng ăn.