Browsing: nhu cầu

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Một goá phụ nghèo sống bằng câu châm ngôn này: “Chúa sẽ cung ứng.” Bà ấy tên là Hokanson. Cuộc đời của bà Hokanson không phẳng lặng đâu nhưng nét mặt của bà luôn tươi vui như người đắc thắng. Bà thực hành câu: “Hãy trao mọi lo lắng cho Chúa vì Ngài hay săn sóc anh em.” Và chứng thực rằng Chúa luôn luôn lấy đi những gánh nặng và cung cấp nhu cầu kịp thời cho bà.

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 6:1-15
pray2Sau khi Chúa dạy con người về vương quốc Đức Chúa Trời cách để hướng lên sự sống toàn hảo (Ma-thi-ơ 5:48), Ngài tiếp tục dạy làm cách nào để sự toàn hảo thật được hoàn thiện trong các lĩnh vực làm việc thiện, cầu nguyện và kiêng ăn.