Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Đơn Giản Là Làm Việc Tốt Và Yêu Thương

Ngày 11 – Đơn Giản Là Làm Việc Tốt Và Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc
Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:33-48

Sự Thề Nguyện
33
“Các con cũng nghe lời dạy cho người xưa rằng: ‘Đừng bội lời thề, nhưng hãy hoàn thành lời hứa nguyện của con với Chúa.’ 34 Nhưng Ta bảo các con: ‘Đừng thề gì cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài, đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là kinh thành của Vua lớn. 36 Đừng chỉ đầu con mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc thành trắng hay đen được. 37 Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, thêm bớt bất cứ điều gì đều từ quỷ mà đến.’ ”

Sự Trả Thù

38 “Các con nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’

39 Nhưng Ta bảo các con: ‘Đừng chống cự kẻ ác. Nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. 40 Nếu ai muốn kiện con để lấy áo trong, hãy để họ lấy luôn áo ngoài. 41 Nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với họ hai dặm. 42 Ai xin hãy cho; ai muốn mượn gì, đừng từ chối.’ ”

Yêu Kẻ Thù

3 “Các con có nghe lời dạy: ‘Hãy thương người láng giềng và ghét kẻ thù địch.’ 44 Nhưng Ta bảo các con: ‘Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, 45 để các con trở nên con cái của Cha các con trên trời, vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Nếu các con chỉ thương người thương mình thì có gì đáng thưởng đâu. Ngay cả người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu các con chỉ chào đón anh em mình mà thôi, thì có gì hơn ai đâu, những người ngoại đạo cũng chẳng làm như thế sao? 48 Thế thì, các con hãy toàn hảo, như Cha các con ở trên trời là Đấng toàn hảo.’ ”

Câu hỏi suy gẫm:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Nội Dung Tham Khảo:

1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 48: Đức Chúa Trời Toàn Hảo muốn dân Ngài phải toàn hảo (Phục truyền 18:13). Con cái của sự sáng đã vào vương quốc Đức Chúa Trời phải bày tỏ phẩm cách của Cha trong mọi khía cạnh đời sống họ chứ không chỉ trong một lĩnh vực cụ thể nào. Nếu bạn đã từng nếm trải tình yêu tuyệt diệu của Đức Chúa Trời há bạn lại không phô bày tình yêu Ngài trong đời sống mình?
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 33-37: Đây là chỉ dẫn từ Chúa Giê-su về lời thề. Luật pháp cho phép thề nguyền, nhưng Chúa Giê-su cấm những lời thề thốt giữa vòng dân sự của vương quốc Đức Chúa Trời. Trong quá khứ, người ta cần thề vì họ không giữ lời hứa, nhưng nay trong kỷ nguyên mới của Chúa Giê-su, người ta có thể tin tưởng nhau mà không cần thề thốt bởi họ có sự công chính của vương quốc Đức Chúa Trời. Lời của bạn có chân thật và đáng tin không thậm chí khi bạn không bị ràng buộc bởi một lời hứa nào?
Câu 38-42: Đây là một nguyên tắc mới của đời sống về sự trả thù. Luật pháp của Cựu Ước là bản hướng dẫn cho quan án để xét xử công minh qua nguyên tắc: “mắt đền mắt, răng đền răng”. Song, người Giu-đa đã hiểu lầm ý nghĩa trong luật pháp, vốn là giới hạn phạm vi của sự báo trả để đem lại công lý. Thêm nữa, nguyên tắc này còn bị sử dụng để biến sự trả thù thành ra phải lẽ. Do đó, Chúa Giê-su đưa ra cách sử dụng luật pháp đúng đắn và chỉ dẫn chúng ta đáp ứng trong tinh thần cao thượng là vượt lên trên nguyên tắc báo thù.
♣ Cầu nguyện: ► Xin Chúa giúp con sống một đời sống yêu thương không chỉ những người lân cận mình nhưng cả những kẻ thù của con nữa.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).

Bình Luận:

You may also like